Page 11

aarsrapport_2015

HOVEDOPGAVER 2.2 Hovedopgaver DTU er et teknisk eliteuniversitet, der er kendetegnet ved forskningsbaserede uddannelser på højeste internationale niveau, aktive forskere og professorer med forskningsledelse, tæt samspil med myndigheder og erhvervslivet, samt strategiske alliancer med samarbejdspartnere LEDELSESBERETNING 11 i Danmark og internationalt. DTU er et globalt orienteret universitet inden for det tekniske og naturvidenskabelige område og arbejder på et højt internationalt niveau inden for fire hovedopgaver: Uddannelse, forskning, forskningsbaseret rådgivning og innovation. Universitetets hovedopgaver er forankret i institutter, i andre universitetsenheder og i datterselskaber. Universitetets faglige spydspidser ligger inden for det tekniske og naturvidenskabelige område og med særlige satsninger inden for en række internationalt krævende engineering discipliner, herunder bæredygtig energiteknologi og life science. Universitetet yder forskningsbaseret rådgivning til danske myndigheder og internationale organisationer. Store dele af det løbende rådgivningsarbejde hviler på et flerårigt aftalegrundlag med en række sektorministerier. DTU udnytter slagkraften i samarbejdet på tværs af forskningsfelter og organisatoriske enheder til at skabe et innovativt universitet. Dette understøttes af forskerparkaktiviteterne gennem datterselskabet Scion DTU A/S, der tillige forestår biotekforskerparken COBIS A/S, der er oprettet i et samarbejde mellem Scion DTU A/S og Symbion A/S. Desuden ejer universitetet følgende enheder: Pre-Seed Innovation A/S, der er målrettet mod finansiel støtte til teknologiske opstartsvirksomheder i etableringsfasen, og som er er godkendt som innovationsmiljø og administrerer statslige innovationsmidler. Bioneer A/S (GTS-institut) er en bioteknologisk servicevirksomhed målrettet kunder inden for farma, biotek og medtek. Dianova A/S udbyder diagnostiske undersøgelser, laboratorieanalyser, rådgivning og risikovurdering. Dansk Fundamental Metrologi A/S (GTS-institut) er Danmarks nationale måletekniske institut og udbyder måleteknisk ekspertise bl.a. i form af kalibrering, referencematerialer og rådgivning. DTU er et globalt orienteret universitet inden for det tekniske og naturvidenskabelige område og arbejder på et højt internationalt niveau inden for fire hovedopgaver: Uddannelse, forskning, forskningsbaseret rådgivning og innovation.


aarsrapport_2015
To see the actual publication please follow the link above