Page 12

aarsrapport_2015

2.3 VÆSENTLIGE RESULTATER FRA ÅRET Særlige strategiske og organisatoriske resultater Resultaterne for DTU er i 2015 betydelige og bevæger universitetet mod opfyldelsen af målene i DTU’s Strategi 2014-2019. Universitetet har hjemtaget tre store INNO+ samfundspartnerskaber inden for avancerede materialer og Big Data. Projekterne har en samlet økonomisk værdi på over 200 mio. kr. fordelt på flere videns- og industripartnere. Big Data samfundspartnerskabet BIG DANDI skal udvikle metoder og værktøjer til analyse af Big Data inden for fire områder: Logistik, Fødevarer, Samfundsdata og Uddannelse. Samfundspartnerskabet FAST TRACK har fokus på udvikling og anvendelse af avancerede materialer i industrien. DTU skal i samfundspartnerskabet LINX opbygge en international synlig industriportal, der skal accelerere danske 12 LEDELSESBERETNING virksomheders udvikling og brug af avancerede materialer. Portalen vil introducere og muliggøre anvendelsen af avancerede neutron- og røntgenteknikker til at løse konkrete udfordringer i virksomheder. Universitetet er blandt de mest innovative universiteter i verden. På ranglisten ’Reuters Top 100 World’s Most Innovative Universities 2015’, blev DTU placeret som nr. 1 i Norden, nr. 7 i Europa og nr. 43 i verden. Det er første gang ranglisten publiceres og første gang, at så mange indikatorer er benyttet i et forsøg på at rangere de mest innovative universiteter i verden. DTU’s placering afspejler den målrettede indsats, som universitetet gennem mange år har haft inden for innovation og entreprenørskab. Prorektor Henrik C. Wegener er blevet udpeget til Europa-Kommissionens nydannede gruppe for videnskabelige rådgivere, den såkaldte Scientific Advice Mechanism. Gruppen består af syv fremtrædende europæiske forskere, hvis formål er at give uafhængig videnskabelig rådgivning om komplekse og udfordrende temaer til den europæiske politiske beslutningsproces. Henrik C. Wegener er efterfølgende blevet udpeget som formand for gruppen. DTU er fortsat i gang med den omfattende udbygning af faciliteterne på Lyngby Campus, herunder opførelsen af universitetets nye store Life Science og Bioengineering byggeri. Arbejdet forløber planmæssigt. Universitetet er desuden indtrådt i nye internationale samarbejder omkring bæredygtighed i campus-udviklingen. DTU har hjemtaget tre INNO+ samfundspartner- skaber til samlet værdi af 200 mio. kr.


aarsrapport_2015
To see the actual publication please follow the link above