Page 13

aarsrapport_2015

VÆSENTLIGE RESULTATER FRA ÅRET 2.3 På kandidatuddannelsen optog universitetet i alt 1.682 nye kandidatstuderende, hvilket svarer til en stigning på 20 pct. i forhold til 2014. 126 af de optagne på kandidatuddannelsen havde en videregående uddannelse fra et andet dansk universitet. I alt 672 studerende havde et udenlandsk adgangsgrundlag, hvilket svarer til en stigning på 25 pct. i LEDELSESBERETNING 13 forhold til 2014. Dimittender 1.909 ingeniører dimitterede i 2015 fra universitetet, heraf 1.216 civilingeniører (kandidater i teknisk videnskab) og 693 diplomingeniører. Det udgør en samlet stigning på 14 pct. i forhold til 2014. Kvalitetssikring og evaluering Som et element i DTU’s institutionsakkreditering har universitetet fået overdraget ansvaret for selv at sikre kvaliteten af uddannelserne, herunder systematisk Uddannelse Optag Universitetet udbød i 2015 følgende heltidsuddannelser: • Civilingeniøruddannelsen med 16 bachelor- og 28 kandidatretninger, heraf én bachelor- og to kandidatretninger i samarbejde med Københavns Universitet (optag på DTU) • Diplomingeniøruddannelsen med 17 retninger udbudt på Lyngby og Ballerup Campus, heraf to i samarbejde med Copenhagen Business School og én i samarbejde med Københavns Universitet (optag på DTU) • To bacheloruddannelser og to kandidatuddannelser i samarbejde med Københavns Universitet (optag på KU). I alt optog universitetet 1.217 nye studerende på diplomingeniøruddannelsen og 974 på bacheloruddannelsen i teknisk videnskab. Det udgør en beskeden stigning i forhold til 2014. Alle uddannelsesretninger – på nær én – blev lukket med optagelseskvotient. Samtidig oplevede universitetet en stigning på 11 pct. i antallet af ansøgere, som havde DTU som deres 1. prioritet. Dermed fortsætter den positive trend i 1. prioritetsansøgere til universitetet. Uddannelse i Strategisk Analyse og Systemdesign. > SE VIDEO www.dtu.dk/ AR201501 Kandidat- > uddannelse i Wind Energy. SE VIDEO www.dtu.dk/ AR201502


aarsrapport_2015
To see the actual publication please follow the link above