Page 14

aarsrapport_2015

2.3 VÆSENTLIGE RESULTATER FRA ÅRET evaluering af den samlede uddannelsesportefølje, frem til udgangen af 2020. Fem uddannelser er blevet evalueret med inddragelse af internationale eksperter. Tre nye uddannelser er blevet prækvalificeret: bachelor- og kandidatuddannelsen i Kvantitativ Biologi og Sygdomsmodellering og bacheloruddannelsen i General Engineering. Der er gennemført en dimittendundersøgelse på diplomingeniøruddannelsen (årgang 2008-2012). 91 pct. af dimittenderne vurderer, at diplomingeniøruddannelsen enten i høj grad eller i nogen grad har rustet dem til at varetage deres første job. Resultatet ligger i tråd med den seneste dimittendundersøgelse på universitetets kandidatuddannelse, der tilsvarende viser høje vurderinger af kvaliteten af DTU’s kandidatuddannelse, og at uddannelsen matcher de krav, der er på arbejdsmarkedet. Studiefremdriftsreform Fremdriftsreformen er implementeret fuldt ud og omfatter fra studieåret 2014/15 alle ordinære studerende. Det betyder, at der er indført tilmeldingskrav for alle studerende, tvangstilmelding til kurser, obligatorisk tilmelding til reeksamen og obligatorisk merit. For at understøtte de studerendes fleksibilitet og fremdrift er der i juli og august gennemført tæt ved 100 kurser under ’Sommeruniversitet DTU’, ligesom der er afviklet mere end 3.000 reeksaminer i en nyetableret eksamensperiode i august. 14 LEDELSESBERETNING 698 udrejsende DTU studerende i 2015 96 procent af de studerende synes, at der er en god atmosfære på DTU Studenterdrevne projekter Studenterkonkurrencen GRØN DYST, hvor årets arbejde med grønne teknologier i undervisningen præsenteres for politikere, erhvervsliv og interesserede fra offentligheden, havde i år deltagelse af 285 studerende fordelt på sammenlagt 140 projekter. Udover studerende fra DTU deltog inviterede studerende fra 10 samarbejdsuniversiteter i ind- og udland. 97 DTU-studerende deltog på årets Roskilde Festival og fyldte dermed alle tildelte pladser, der var stillet til rådighed fra festivalens side. De studerende bidrog med 20 forskellige projekter rettet mod at gøre afviklingen af Roskilde Festival teknologisk smartere og festivalgængernes oplevelse bedre. Universitetets Blue Dot Projects1) omfatter i øjeblikket DTUsat, DTU Robocup, DTU Roadrunners, DTU Bryghus, DTU Biobuilders og DTU Solar Decathlon. 38 studerende fik i 2015 diplom for at have gennemført et Blue Dot projekt. International studentermobilitet I 2015 var 698 DTU-studerende på ophold i udlandet, heraf 649 studerende på udvekslingsaftaler og 49 studerende på SU-udlandsstipendium. Universitetet modtog i alt 790 udvekslingsstuderende. I forhold til 2014 er det en stigning på 26 pct. i antallet af udgående udvekslingsstuderende og et fald på 8 pct. i GRØN DYST 2015. > SE VIDEO www.dtu.dk/ AR201503


aarsrapport_2015
To see the actual publication please follow the link above