Page 15

aarsrapport_2015

VÆSENTLIGE RESULTATER FRA ÅRET 2.3 LEDELSESBERETNING 15 antallet af indgående udvekslingsstuderende. Faldet i indgående udvekslingsstuderende er udtryk for en fortsat fokusering på universitetets portefølje af udvekslingsaftaler med partneruniversiteter. En stor og stigende andel af de indgående udvekslingsstuderende kommer fra førende udenlandske universiteter. Uddannelsessamarbejde med internationale alliancepartnere Universitetet udbygger løbende sin portefølje af uddannelsessamarbejder på kandidatniveau. I samarMemorandum of Understanding om en fælles ph.dgrad med Nanyang Technical University i Singapore, og i Nordic Five Tech alliancen har rektorerne for de fem universiteter underskrevet et Memorandum of Understanding, der skal skabe et endnu tættere samarbejde på ph.d.-området, herunder sikre alliancens ph.d.-studerende gebyrfri adgang til ph.d.-kurser på de andre universiteter. E-læring 28 nye e-læringsprojekter er igangsat under e-læringspuljen 2015. Projekterne er centralt finansieret og bredt forankret blandt undervisere på institutterne. De nye projekter drejer sig bl.a. om udvikling af virtuelle laboratorieforsøg til brug for undervisningen samt online undervisningsmaterialer, f.eks. videoer, som supplement til tilstedeværelsesundervisningen. Studiemiljø I 2015 blev DTU Studiemiljøundersøgelsen gennemført blandt alle DTU’s ordinære studerende. Ifølge undersøgelsen er der overordnet set stor tilfredshed med studiemiljøet, og hele 96 pct. af de studerende er enige i, at der er en god atmosfære på DTU. På baggrund af undersøgelsen er der udarbejdet en studiemiljøhandlingsplan for 2016-2018, der har fokus på at skabe endnu bedre rammer for det psykiske og fysiske studiemiljø samt styrke studieinformationen. bejde med Korean Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) er der etableret tre dual degrees i hhv. Telecommunications, Chemical Engineering og Electrical Engineering. Endvidere er der etableret et fælles kandidatuddannelsesforløb med Technische Universität München (TUM) inden for Management. DTU har endvidere styrket samarbejdet med Norges Teknisk Naturvidenskabelige Universitet (NTNU) gennem en rammeaftale om joint degrees på ph.d.-området. Ligeledes er der underskrevet en International > fællesuddannelse i Cold Climate Engineering. SE VIDEO www.dtu.dk/ AR201504 Study Abroad. > SE VIDEO www.dtu.dk/ AR201505 Study at DTU. SE VIDEO www.dtu.dk/ AR201506 > 1) DTU Blue Dot Projects er betegnelsen for innovative, studenterdrevne, oftest tværfaglige, projekter på DTU. Projekterne fungerer som værksteder, hvor de studerende får lejlighed til at afprøve teoretisk stof i praksis. Deltagelse udløser ECTS-point og tæller således med i uddannelsen, men det er karakteristisk, at de studerendes involvering, indsats og tidsforbrug ligger langt ud over det normale, som forventes i forhold til det pågældende element.


aarsrapport_2015
To see the actual publication please follow the link above