Page 16

aarsrapport_2015

I 2015 var der eksternt finansierede forskningsaktiviteter på universitetet for 1.649 mio. kr. Midlerne er fordelt på 891 mio. kr. fra danske offentlige kilder, 330 mio. kr. fra danske private kilder, 278 mio. kr. fra EU og 150 mio. kr. fra øvrige udenlandske kilder. Dette udgør en mindre stigning i forhold til 2014. Universitetet havde 1.261 aktive projekter med erhvervslivet og udførte konkrete forskningsopgaver for virksomheder for 480 mio. kr. Udviklingen afspejler en beskeden nominel stigning i antallet af aftaler i forhold til 2014, mens værdien er steget med 15 pct. Publikationer og internationale rankings Universitetet publicerede 3.015 publikationer i Web of Science-tidsskrifter, hvilket er en stigning på 9 pct. i forhold til 2014 og en fortsættelse af den positive udvikling, der har kendetegnet universitetets forskningsproduktion igennem det seneste årti. Kvaliteten af forskningen målt ved gennemsnitligt antal citationer pr. publikation over en fireårig periode, steg med 15 pct. i forhold til 2014. I 2012-15 var citationsimpact for DTU (12,4) højere end for benchmark universiteterne TU/e (9,1), KTH (9,7), KAIST (10,3) og TUM (10,3). EPFL lå højere end DTU (14,6). Andelen af videnskabelige publikationer med internationale medforfattere er på 61 pct., som er samme niveau som i 2014. 2.3 VÆSENTLIGE RESULTATER FRA ÅRET 16 LEDELSESBERETNING 1.261 aktive projekter med erhvervslivet i 2015 Forskeruddannelse Universitetet optog i alt 407 ph.d.-studerende i 2015, heraf er 49 studerende finansieret af virksomheder. Det svarer til 12 pct. af årets optagne ph.d.-studerende. Der er gennemført en dimittend- og aftagerundersøgelse blandt ph.d.-dimittender fra 2010-2014 samt virksomheder, der rekrutterer ph.d.-dimittender fra DTU. Resultaterne af undersøgelsen viser, at stort set samtlige ph.d.-dimittender er i job, allerede inden de har afsluttet deres ph.d.-forløb, og at 78 pct. er ansat til at udføre forskningsarbejde, mens 22 pct. ansættes uden for Danmark. Efteruddannelse Universitetet udbød i 2015 følgende typer af efteruddannelse: • Fem deltidsdiplomuddannelser, hvor der i 2015 var 1.286 tilmeldinger til diplommoduler • Tre deltidsmasteruddannelser og en deltidsmasteruddannelse i samarbejde med Københavns Universitet med et optag på 75 studerende • Fleksibel master med et optag på 15 studerende • Tompladsordning, hvor kursister følger undervisningen sammen med universitetets øvrige studerende. Der blev i 2015 optaget 267 studerende • Korte erhvervsrettede kursusforløb efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed, hvor der i 2015 blev udbudt 42 kurser. Forskerud- dannelse. Ph.d., Jonathan Højberg, DTU Energy. > SE VIDEO www.dtu.dk/ Forskning AR201507


aarsrapport_2015
To see the actual publication please follow the link above