Page 17

aarsrapport_2015

VÆSENTLIGE RESULTATER FRA ÅRET 2.3 2019 i alt 126 årsværk fordelt på forventet ca. 22 årlige fellowships. I tillæg til det nuværende fokus på yngre excellente forskere giver programmet fremadrettet, som en nyskabelse, også mulighed for ansøgning af mere erfarne ansøgere op til professorniveau. Fra national side har fire forskere modtaget bevillinger fra Det Frie Forskningsråds eliteforskningsprogram, Sapere Aude. DTU forskere fik to ud af i alt seks prestigefulde DDF-Topforskerbevillinger samt yderligere to DFF-Forskningslederbevillinger til et samlet beløb på 35 mio. kr., som skal bruges til forskning i så forskellige emner som kvante-internet, kræftbehandling, spredning af informationer i sociale netværk og IT-sikkerhed. Derudover fik fem yngre forskere en DFF-Forskertalentbevilling, mens også tre talentfulde ph.d.-studerende fik overrakt rejsestipendiater ved den årlige Eliteforsk Konference. Universitetet har også modtaget prestigefulde bevillinger fra VILLUM FONDEN. To lektorer og to postdocs modtog tilsammen 21,8 mio. kr. fra VILLUM FONDENs Young Investigator Programme, der støtter særligt talentfulde yngre forskere. Derudover har universitetet hjemtaget tre store INNO+ samfundspartnerskaber inden for avancerede materialer og Big Data. Projekterne har en samlet økonomisk volumen på over 200 mio. kr. fordelt på flere videns- og industripartnere. LEDELSESBERETNING 17 DTU er nr. 4 i Europa målt på erhvervssamarbejde På Leiden Ranking 2015, der indplacerer universiteterne i forhold til, hvor mange videnskabelige artikler det enkelte universitet har blandt de 10 pct. mest citerede artikler i verden, blev DTU placeret som nr. 82 i verden, nr. 28 i Europa og nr. 1 i Norden. På Leiden Ranking listen over erhvervssamarbejde opgjort som sampublikationer med virksomheder ligger universitetet nr. 6 i verden, nr. 4 i Europa og nr. 2 i Norden. På THE World University Rankings 2015-16 er DTU placeret som nr. 167 i verden. På QS World University Rankings 2015/16 gik universitetet 11 pladser frem til plads nr. 112. På Best Global Universities er DTU på engineering listen placeret som nr. 18 i verden, nr. 4 i Europa og nr. 1 i Norden. På den nye Reuters Top 100 World’s Most Innovative Universities er DTU placeret som nr. 43 i verden, nr. 7 i Europa og nr. 1 i Norden. Elitepriser og -bevillinger Fra europæisk side har tre forskere fået tildelt en prestigefuldt ERC-bevilling: • Seniorforsker Jens Wenzel Andreasen, DTU Energi, har modtaget et ERC Consolidator Grant til forskning i billed- og strukturanalyse af solceller • Lektor Sine Reker Hadrup, DTU Veterinærinstituttet, har modtaget et ERC Starting Grant til forskning inden for immungenkendelse af cancer celler • Professor Anja Boisen, DTU Nanotech, har modtaget et ERC Proof of Concept Grant, der skal bringe hendes resultater fra et igangværende ERC Advanced Grant tættere på markedet. Derudover har DTU sikret sig en bevilling på 35 mio. kr. fra EU’s Horizon 2020 Marie Curie Actions til fortsættelse af det populære H.C. Ørsted Postdoc Programme. Programmet udbyder i perioden 2017- Supercomputer, > Computerome – A game changer in research. SE VIDEO www.dtu.dk/ AR201508


aarsrapport_2015
To see the actual publication please follow the link above