Page 18

aarsrapport_2015

Internationale alliancepartnere Med afsæt i sine alliancer søger DTU at øge forskningssamarbejdet og antallet af ansøgninger til europæiske og nordiske forskningskilder. For at understøtte dette arbejde er der indgået en bilateral aftale med NTNU om gensidig allokering af en række ph.d.-stipendier til fælles forskningssamarbejder samt om støtte til forskerworkshops. Alliancesamarbejdet bidrager også til universitetets internationale profilering. Via EuroTech samarbejdet er der afholdt events i Bruxelles omhandlende tekniske universiteters bidrag til vækst og innovation samt Innovative Doctoral Training, hvor bl.a. DTU’s erfaringer med erhvervs-ph.d.-ordningen var i fokus. Life Science Life science er et voksende og centralt forskningsområde for universitetet, jf. DTU’s Strategi 2014-2019. For 2015 kan følgende resultater fremhæves: • DTU leder et nyt stort forskningsprojekt, der har til formål at udvikle en global platform, som vil gøre det muligt hurtigt at identificere sygdomsfremkaldende mikroorganismer, der er årsag til eller har potentiale til at forårsage sygdomsudbrud over hele verden. Det såkaldte COMPARE projekt gør brug af hel-genom-sekventering, hvor sygdomsfremkaldende mikroorganismers totale DNA-profil afdækkes på én gang. Projektet er et EU-støttet projekt med 28 europæiske partnere og har modtaget 150 millioner kr. i støtte. • To topnavne inden for forskning i stofskiftet har flyttet deres forskning fra henholdsvis USA og Australien til DTU. Det har været muligt, efter de hver har modtaget et Novo Nordisk Foundation Laureate Research Grant. Bevillingerne er på hver 40 millioner kr. over syv år. Formålet med bevillingerne er at trække nogle af verdens bedste forskere inden for biomedicin og bioteknologi til Danmark og derigennem styrke dansk forskning. • Lundbeckfonden har tildelt 45 mio. kr. til universitetets forskning i immunforsvarets fejl. Fokus er på de kroniske tarmsygdomme Crohns og colitis ulcerosa, som skyldes fejl i immunsystemet. Et stigende antal danskere bliver ramt af disse sygdomme, som der mangler effektive og sikre behandlingsmetoder til. 2.3 VÆSENTLIGE RESULTATER FRA ÅRET 18 LEDELSESBERETNING BlueSense og SuPAR – ‘Combining hospital knowlegde with available market technology’ > Bladder – ‘Early, efficent and cost effective treatment for bladder cancer’. > SE VIDEO www.dtu.dk/ AR201509 SE VIDEO www.dtu.dk/ AR201510


aarsrapport_2015
To see the actual publication please follow the link above