Page 19

aarsrapport_2015

VÆSENTLIGE RESULTATER FRA ÅRET 2.3 Forsknings- baseret rådgivning Unik model i Europa Den danske model for forskningsbaseret rådgivning er unik i Europa. Kernen i rådgivningen er, at universitetet via forskningen understøtter, at beslutninger om væsentlige samfundsanliggender kan træffes på et videnbaseret grundlag. DTU varetager denne type opgaver for staten, regioner og kommuner samt internationale institutioner. Den forskningsbaserede rådgivning rummer også ydelser til den private sektor, eksempelvis risikovurderinger og viden om fremtidens teknologier. Universitetets indtægter fra langsigtede strategiske rammeaftaler med danske ministerier udgør 348 mio. kr. i 2015. Dertil kommer forskellige tillægs- og særaftaler med danske og internationale myndigheder og organisationer, som i DTU’s regnskab registreres som eksterne midler til forskning. Generelt ses der et fald på de traditionelle aftalebevillinger og en stigning på nye områder for den forskningsbaserede rådgivning, som registreres som eksterne midler til forskning. Kontraktsummen fra internationale myndigheder og organisationer udgør 128 mio. kr. LEDELSESBERETNING 19 Forskningsinfrastruktur Arbejdet er påbegyndt med at etablere nye forskningsanlæg til det internationalt førende forskningscenter, Centre for Advanced Structural and Material Testing, der vil give nye muligheder for grundlæggende mekanisk forskning og udvikling af nye konstruktioner og materialer. Udover nye faciliteter flere >Research steder på Lyngby Campus omfatter centeret også opførelse af en ny forsknings- og testbygning på Risø Campus, den såkaldte Large Scale Facility. Bygningen skal bl.a. bruges til avancerede test af vindmøllevinger, og den vil blive placeret i direkte sammenhæng med den kommende vindtunnel. Samlet set bidrager det til, at der opbygges unikke og verdensførende testfaciliteter på DTU. Begge infrastrukturprojekter er støttet af VILLUM FONDEN. I løbet af 2015 er alle testvindmøllestande i Østerild Klitplantage sat i drift. DTU står for anlæggelse og driften af det nationale testcenter, hvor der foretages målinger på kæmpevindmøller, der er mere end 200 meter høje. Testcentret er forskningsmæssigt unikt i verden, og det har samtidig udviklet sig til en ny stor turistattraktion i området. DTU har sammen med Realdania og Thisted Kommune igangsat opførelsen af et nyt besøgs- og driftscenter til gavn for både producenter, turister samt skoler og uddannelses- institutioner. infrastructure. SE VIDEO www.dtu.dk/ AR201511 Test Centre for Large Wind Turbines at Østerild. > SE VIDEO www.dtu.dk/ AR201512


aarsrapport_2015
To see the actual publication please follow the link above