Page 20

aarsrapport_2015

2.3 VÆSENTLIGE RESULTATER FRA ÅRET National rådgivning, monitorering og beredskab Universitetet bidrager med rådgivning, monitorering og beredskab inden for bl.a. miljø-, fødevare og transportområdet. Der er genforhandlet rammeaftaler med bl.a. Miljø- og Fødevareministeriet og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet om forskningsbaseret myndighedsbetjening for perioden 2016-2019. Derudover er der en igangværende rammeaftale med Transport- og Bygningsministeriet. DTU har i 2015 indgået nye samarbejder om forskningsbaseret rådgivning, bl.a. inden for det maritime område, forsvars- og jernbaneområdet. Universitetet samarbejder ligeledes med andre institutioner om forskningsbaseret rådgivning. Bl.a. har DTU koordineret en videnskabelig udredning om skifergas samt rådgivet om MRSA i svineproduktion i konsortier med andre videninstitutioner. Universitetet har også styrket samarbejdet med sundhedssektoren markant, bl.a. via en samarbejdsaftale med Rigshospitalet, etablering af forskningscentret Copenhagen Center for Health Technology (Cachet) i samarbejde med Region Hovedstaden, Københavns Kommune og Københavns Universitet samt deltagelse i Copenhagen Healthtech Cluster. International rådgivning Universitetet yder international forskningsbaseret rådgivning til bl.a. FN, EU og OECD. DTU har i 2015 øget samarbejdet med Udenrigsministeriet og bl.a. bidraget til Danidas aktiviteter i Afrika. DTU understøtter ligeledes regeringens initiativ med udsendelsen af vækstrådgivere i en række lande med det formål at etablere strategiske samarbejder mellem lokale og danske myndigheder, bl.a. inden for energi-, miljø- og sundhedsområdet. 20 LEDELSESBERETNING Driver for vækst og beskæftigelse Universitetet bidrager aktivt til regeringens og regionernes initiativer for at skabe vækst og beskæftigelse. Det kan f.eks. være gennem netværksdannelse mellem virksomheder, myndigheder og vidensinstitutioner – de såkaldte innovationsnetværk og klyngeprojekter. DTU indgår i 17 ud af 22 nationale innovationsnetværk og deltager i en lang række regionale klyngeprojekter inden for bl.a. medikoteknologi samt vand- og fødevareteknologi. I 2015 har universitetet hjemtaget regionalt finansierede projekter for et samlet beløb på 125 mio. kr. fordelt på flere partnere, hvoraf 27 mio. kr. går til DTU. DTU arbejder målrettet på at udnytte universitetets kompetencer og kontakter inden for forskningsbaseret rådgivning til gennem ny teknologi og nye processer at styrke konkurrenceevnen i forskellige sektorer. I 2015 har DTU i samarbejde med brancheorganisationer gennemført analyser og opstillet handlingsplaner for underleverandører i vindsektoren og anvendelse af Big Data i fødevaresektoren. Planerne realiseres gennem konkrete udviklingsprojekter. Denne aktivitet understøtter i væsentligt omfang etableringen af netværk og nye forskningsprojekter. DTU laver også international forskningsbaseret rådgivning for internationale organisationer som FN, EU og OECD DTU’s pris for > forskningsbaseret rådgivning 2015, DTU Aqua . SE VIDEO www.dtu.dk/ AR201513


aarsrapport_2015
To see the actual publication please follow the link above