Page 21

aarsrapport_2015

Innovation Studenterinnovation og entreprenørskab i DTU Skylab Med 59.000 besøgende har der i 2015 været et højt aktivitetsniveau i DTU Skylab, som ligger langt over det forventede. I alt 75 events er blevet afholdt med det formål at tiltrække og udvikle studerende på alle stadier inden for innovation og entreprenørskab. 112 start-up projekter har benyttet tilbuddene i DTU Skylab med alt lige fra coaching, ekstern rådgivning og tilknytning af mentorer til udvikling af prototyper. Der er bygget 214 prototyper, og 14 kurser fra 8 forskellige institutter har brugt faciliteterne. Derudover er en pilottest af et talentprogram finansieret af Industriens Fond blevet gennemført på både bachelor og kandidatniveau. Nyt initiativ til samarbejde mellem virksomheder og studerende Et nyt Open Innovation program, Oi-X, er blevet lanceret. 60 studerende har deltaget i programmet og arbejdet med konkrete udfordringer stillet af virksomheder. Formålet er at give de studerende mulighed for at teste deres kompetencer af i et tværfagligt og intensivt udviklingsmiljø. VÆSENTLIGE RESULTATER FRA ÅRET 2.3 59.000 besøgende i DTU Skylab Internationale entreprenørskabsforløb for studerende Igennem to EU-projekter er der etableret entreprenørskabsforløb på tværs af Europa. I European Venture Program blev 20 studerende med hver deres (pre)start-up sendt ud på et 12 dages forløb på alle fire EuroTech Universities. I EU-XCEL deltog 25 studerende fra alle otte danske universiteter i en uges start-up scrum i Tyskland, Spanien, Polen, Grækenland, Irland eller Danmark (på DTU). Nye tværeuropæiske teams og start-up projekter inden for IT og kommunikationsteknologi er blevet skabt efterfulgt af et virtuelt acceleratorforløb. Konsolidering på et stabilt højt niveau for start-up og kommercialisering Med 54 nye start-ups baseret på viden og teknologi fra DTU overgår universitetet i 2015 det rekordhøje niveau fra 2014. Universitetet har strategisk fokus på, at de nye start-ups udvikler sig til levedygtige virksomheder. Som del af denne indsats har 16 kommercialiseringsprojekter fra DTU modtaget i alt 7,8 mio. kr. i proof-of-concept finansiering, heraf 6 mio. kr. fra universitetets egne midler samt 1,8 mio. kr. fra en vækstaftale med Region Sjælland. Derudover har 5 studenter start-ups fået i alt 500.000 kr. i finansiering igennem et samarbejde med Tranes Fond og Kai Houmann Nielsens Fond. Projekter som Bridging the Gap og Copenhagen Spin Out har desuden bidraget til tidlig involvering af eksterne forretningsfolk med relevante netværk og kompetencer til at udvikle opstartsvirksomhederne. LEDELSESBERETNING 21 Pitchbar at DTU Skylab. > SE VIDEO www.dtu.dk/ AR201514 Årets studenter start-up 2015, DropBucket. > SE VIDEO www.dtu.dk/ AR201515


aarsrapport_2015
To see the actual publication please follow the link above