Page 22

aarsrapport_2015

24 salgs-, licens- og optionsaftaler om IPR i 2015 Efter markant vækst i universitetets patentporteføjle de forrige år, er porteføljens størrelse i 2015 blevet stabiliseret, og der har været øget fokus på kommercialisering. Der er bl.a. udviklet et nyt koncept DTU IP Pitch event til bredere matchmaking mellem virksomheder og universitetets IPR. I 2015 var der 24 salgs-, licens- og optionsaftaler om IPR. Kompetenceudvikling på internationalt niveau I 2015 blev I-DTU lanceret som et nyt kompetenceudviklingsforløb for universitetets ansatte inden for innovation. I-DTU omfatter studenterinnovation, virksomhedssamarbejde samt IP og kommercialisering. Initiativet bidrager desuden til at udvikle en bredere, fælles forståelse for, hvad innovation er på DTU. Med en bevilling fra EuroTech har eksperter fra de fire allianceuniversiteter afholdt flere workshops om IPR, start-ups, studenterinnovation og virksomhedssamarbejde. Workshoprækken har ført til erfaringsudveksling på højt niveau og styrket netværk blandt nøglemedarbejdere fra de fire universiteter inden for innovation og entreprenørskab. Campus- udvikling Ejendomsportefølje Universitetets samlede bygningsareal er øget med 2 pct. i forhold til 2014. Det skyldes ibrugtagning af nye bygninger på Lyngby Campus samt udvidelse af lejemål i bl.a. FN Byen. Lyngby Campus er blevet udvidet i nordøstlig retning med bygning 266, der i 2015 er taget i fuld anvendelse til økonomiafdelingen. Bl.a. er der etableret en ny vejforbindelse til den nye grund og bygning. På Risø Campus blev den nye fjernvarmeforsyning fra VEKS og Roskilde Forsyning taget i brug i starten af året. Overgangen til fjernvarme i stedet for den tidligere opvarmning med lokale gaskedler bidrager til at reducere universitetets CO2-udledning. På Ballerup Campus er de igangsatte opdateringer fra ingeniørhøjskole til universitet fortsat i gang. Ballerup Campus har bygningsmæssigt fået et kvalitetsløft, hvilket afspejles i en stigende tilfredshed blandt de studerende med studiemiljøet. Større byggeprojekter Lyngby Campus er fortsat præget af en række store igangværende og afsluttede byggeprojekter: • I 1. kvadrant fornys de fleste af DTU Bygs arealer og faciliteter, hvoraf de nyrenoverede kontorbygninger 118 og 119 er taget i brug. Etablering af nye forskningsanlæg til materialetestning finansieret af midler fra VILLUM FONDEN er igangsat. • I 2. kvadrant er det nye Life Science og Bioengineering byggeri fortsat under konstruktion samt DTU´s højeste nye bygning 220, som skal huse DTU Biosustain, der i dag ligger i Hørsholm. Disse bygninger vil stå som markante nye vartegn på campus. Bygningerne 209 og 211 til DTU Kemi er taget i brug. • I 3. kvadrant er bygning 345C til DTU Nanotech og bygning 329A til DTU Elektro taget i brug. I 2015 blev tillige et nyt studie- og læringsmiljø indrettet i bygning 325 og i den nyopførte bygning 329A. 2.3 VÆSENTLIGE RESULTATER FRA ÅRET 22 LEDELSESBERETNING


aarsrapport_2015
To see the actual publication please follow the link above