Page 23

aarsrapport_2015

Øvrige tiltag På Lyngby Campus fortsætter arbejdet med at implementere stadigt flere bæredygtighedstiltag i den almindelige campus- og bygningsdrift under samlebetegnelsen Smart Campus. Målet er, at studerende og forskere i stigende grad kan anvende DTU’s omfangsrige faciliteter og de data, der herfra skabes og stilles til rådighed i deres projekter. Derudover er der på Lyngby Campus etableret en række nye udendørs stadepladser med street food, hvor mindre leverandører kan byde ind med sunde og bæredygtige menuer, som supplerer universitetets øvrige kantiner. Udviklingen følger universitetets overordnede strategi om at etablere levende campusser med et alsidigt og attraktivt studiemiljø, der åbner sig fagligt og socialt mod omverdenen. VÆSENTLIGE RESULTATER FRA ÅRET 2.3 Personale Udviklingen i medarbejderstaben Universitetets samlede medarbejderstab er steget med 19 årsværk til 5.832 årsværk i 2015. Det videnskabelige personale står for den lille vækst i medarbejderstaben. Universitetets udgifter til generel ledelse og administration er fortsat på et lavt niveau og udgør 6,5 pct. af universitetets samlede ordinære driftsomkostninger, LEDELSESBERETNING 23 hvilket er på niveau med 2014. For yderligere information om universitetets personale henvises der til bilag 4.2. 5.832 årsværk i 2015 Transforming DTU – Drone over DTU Lyngby Campus, december 2015. > DTU Smart Avenue – Nyt outdoor Living Lab på DTU. > SE VIDEO www.dtu.dk/ AR201516 SE VIDEO www.dtu.dk/ AR201517


aarsrapport_2015
To see the actual publication please follow the link above