Page 25

aarsrapport_2015

Magasinet Technologist og den tilhørende online platform, som omfatter hjemmeside, Facebook og Twitter er forsat en hjørnesten i universitetets internationale branding. Online-indholdet kommer fra henholdsvis magasinet og forskningsnyheder fra DTU og de øvrige EuroTech universiteter. I 2015 fandt nyheder fra Technolgist vej til bl.a. New York Times og Forbes Science. VÆSENTLIGE RESULTATER FRA ÅRET 2.3 Alumner mv. Der er 30.753 registrerede medlemmer af alumnenetværket ud af universitetets 63.908 alumner, mens der er 10.680 i netværkets LinkedIn gruppe. I 2015 er der implementeret et CRM-system med henblik på at styrke data om alumner og målrette tilbud. Derudover er der udarbejdet guidelines for alumner, som ønsker at samarbejde med universitetet om aktiviteter for alumner og studerende. 86 alumner var mentorer for studenterprojekter, startups, SMV’er og for at fastholde internationale dimittender i jobs i Danmark. Mentorordningen Viden- og Teknologioverførsel via Seniorer målrettet SMV’er modtog CASE ’Circle of Excellence Silver Award’ i kategorien ’Innovative Alumni Programs’. Der er med succes gennemført pilotprojekt med alumner som mentorer i patentafklaringsprocessen. Der er fra centralt hold gennemført 58 VIP besøg på DTU. 30.753 medlemmer af universitetets alumnenetværk LEDELSESBERETNING 25 14.000 personer følger DTU på Facebook 3.500 personer følger DTU på Twitter Kom til Åbent Hus på DTU. > SE VIDEO www.dtu.dk/ AR201520


aarsrapport_2015
To see the actual publication please follow the link above