Page 31

aarsrapport_2015

MÅLRAPPORTERING AF DTU’S UDVIKLINGSKONTRAKT 2015-2017 2.5 LEDELSESBERETNING 31 2. MÅLEPUNKT Samlet målopfyldelse Digitalisering af undervisningen: … Målet er en stigning i de studerendes brug af online undervisningsmateriale på den interne DTU-Coursera platform (dtu.coursera.org), målt ved opgørelse af antal logins fra DTUbrugere (flere logins af samme DTUbruger pr. dag tæller som 1 login): (Opgøres for studieåret) Måltal Realiseret 2013-2014: 6800 2014-2015: 8000 2015-2016: 8700 2016-2017: 9500 21.473 3. MÅLEPUNKT Samlet målopfyldelse De studerendes gennemsnitlige vurdering af læringsudbyttet af undervisningen øges i kontraktperioden og udgør som følger på en skala fra 1-5. (Opgøres for studieåret) Måltal Realiseret 2013: 4,0 2015: ≥ 3,8 2016: ≥ 3,8 2017: ≥ 3,8 3,8 MÅL 2: Større relevans og øget gennemsigtighed 4. MÅLEPUNKT Samlet målopfyldelse De studerendes erhvervsparathed: Målet er at øge antallet af de studerendes afgangsprojekter udarbejdet i samarbejde med erhvervslivet pr. år som følger: (Opgøres for studieåret) Måltal Realiseret Afgangsprojekter (diplomingeniør) 2013-2014: 343 2014-2015: 350 2015-2016: 360 2016-2017: 370 577 Bachelorprojekter 2013-2014: 148 2014-2015: 150 2015-2016: 160 2016-2017: 170 227 Kandidatspecialer 2013-2014: 530 2014-2015: 550 2015-2016: 560 2016-2017: 570 669 MÅL 3: Bedre sammen- hæng og samarbejde 5. MÅLEPUNKT Samlet målopfyldelse Målet er at øge antallet af optagne studerende på DTU’s kandidatuddannelser med anden dansk videregående uddannelse pr. år som følger: (Opgøres for kalenderåret) Måltal Realiseret 2013: 109 2015: 120 2016: 130 2017: 140 126 6. MÅLEPUNKT Samlet målopfyldelse Målet er at øge antallet af indgåede rammeaftaler om studieskifte (forhåndsmerit) med andre danske uddannelsesinstitutioner pr. år, så det samlede antal periodiseret er som følger: (Opgøres for kalenderåret) Måltal Realiseret 2013: 4 2015: 5 2016: 6 2017: 7 4 Målet er opfyldt Målet er ikke opfyldt


aarsrapport_2015
To see the actual publication please follow the link above