Page 33

aarsrapport_2015

MÅLRAPPORTERING AF DTU’S UDVIKLINGSKONTRAKT 2015-2017 2.5 12. MÅLEPUNKT Samlet målopfyldelse Målet er at udvikle en fastholdelsespakke, der tillige kan anvendes af mønsterbryder-studerende, der her behov for hjælp og støtte i løbet af det første studieår. … Fastholdelsespakken kan bl.a. indeholde målrettede gennemførselssamtaler med studievejleder, kursus i gode studievaner (studieteknik), studiegrupper i matematik og mentorordning med fokus på ’Fra elev til studerende’. Indholdet i fastholdelsespakken vil blive videreudviklet i takt med, at der opnås konkrete erfaringer i 2015 og frem. Måltal Realiseret 2014: Udvikling af fastholdelsespakke 2015: Gennemførelse af pilotprojekt på udvalgte diplomingeniørretninger 2016: Udrulning af fastholdelsespakke til hele diplomingeniøruddannelsen 2017: Udrulning af fastholdelsespakke til civilbacheloruddannelsen. Pilotprojektet er fortsat under udvikling og løber af stablen på udvalgte diplomingeniørretninger i foråret 2016. Målet er opfyldt Målet er ikke opfyldt MÅL 6: Forskning 13a. MÅLEPUNKT Samlet målopfyldelse Målet er at øge antallet af ISIindekserede publikationer pr. år fordelt således: Måltal Realiseret 2013: 2.595 2015: 2.650 2016: 2.700 2017: 2.750 3.015 13b. MÅLEPUNKT Samlet målopfyldelse Målet er, at DTU’s gennemsnitlige citationsimpact pr. ISI-indekserede publikation pr. år skal udvikle sig relativt i samme omfang som tallene for førende internationale eliteuniversiteter på det tekniske område: Måltal Realiseret 2013: DTU: 10,5 TUM: 11,3 TUE: 7,5 EPFL: 11,8 KTH: 9,4 KAIST: 7,0 2015: DTU: 12,4 TUM: 10,3 TUE: 9,1 EPFL: 14,6 KTH: 9,7 KAIST: 10,3 14. MÅLEPUNKT Samlet målopfyldelse Der stiles efter vækst i eksterne midler til forskning fra udenlandske kilder på 5 % i gennemsnit pr. år i forhold til 2013 opgjort som følger: Måltal Realiseret Mio. kr. 2013: 374 2015: 393 2016: 412 2017: 433 428 LEDELSESBERETNING 33


aarsrapport_2015
To see the actual publication please follow the link above