Page 34

aarsrapport_2015

2.5 MÅLRAPPORTERING AF DTU’S UDVIKLINGSKONTRAKT 2015-2017 MÅL 7: Innovation 15. MÅLEPUNKT Samlet målopfyldelse Samlet antal ISI-indekserede videnskabelige publikationer med virksomheder er pr. år som følger: Måltal Realiseret 2013: 372 2015: 380 2016: 385 2017: 390 34 LEDELSESBERETNING 543 16. MÅLEPUNKT Samlet målopfyldelse Brug af DTU Skylab (Hub for studenterinnovation): Målet er at øge antallet af personer i DTU Skylab registreret af indgangstæller indekseret pr. år som følger: Måltal Realiseret Baseline: 35.680 2015: 100 2016: 110 2017: 120 59.000 Indeks: 165 17. MÅLEPUNKT Samlet målopfyldelse Målet er, at der startes i alt 40 nye virksomheder på baggrund af viden, teknologi og/eller opfindelser fra DTU i kontraktperioden fra 2015- 2017. Måltal Realiseret Der opgøres på: a) Virksomheder baseret på IPR, herunder overdragelse eller licensiering af IPR. b) Andre nye virksomheder baseret på viden/teknologi fra DTU f.eks virksomheder etableret som selskabskonstruktioner, dvs. ApS, A/S mv. af enten studerende eller ansatte. 54 a) 6 IP baserede b) 48 ikke-IP baserede Medarbejdere: 17 Studerende: 31 MÅL 8: Forskningsbaseret rådgivning 18. MÅLEPUNKT Samlet målopfyldelse Målet er at den samlede kontraktsum for vundne opgaver for internationale myndigheder og organisationer akkumuleret udgør 345 mio. kr. i kontraktperioden. På grund af store udsving pr. år er det vanskeligt at forudsige fordelingen af beløbene, og nedenstående tabel skal ses som en rettesnor. Måltal Realiseret Mio. kr. 2013: 110 2015: 110 2016: 115 2017: 120 128 19. MÅLEPUNKT Samlet målopfyldelse Målet er at indgå formelle aftaler med nationale og internationale samarbejdspartnere inden for forskningsbaseret rådgivning om ydelser, deling af ressourcer og vidensudveksling pr. år som følger: Måltal Realiseret 2013: Baseline: 33 2015: 34 2016: 35 2017: 36 34 Målet er opfyldt Målet er ikke opfyldt


aarsrapport_2015
To see the actual publication please follow the link above