Page 35

aarsrapport_2015

KONKLUSION PÅ OPFYLDELSE AF UDVIKLINGSKONTRAKTEN 2.5 LEDELSESBERETNING 35 Konklusion på opfyldelse af udviklingskontrakten Som nævnt afrapporteres der på målopfyldelse for 18 ud af udviklingskontraktens 20 målepunkter, jf. ministeriets udmelding. 17 målepunkter blev opfyldt, og 1 målepunkt er ikke opfyldt. Den samlede målopfyldelse anses for yderst tilfredsstillende. Et målepunkt blev ikke opfyldt: − Målepunkt 6 vedr. antallet af indgåede rammeaftaler om studieskifte (forhåndsmerit) med andre danske uddannelsesinstitutioner. Universitetet har fire rammeaftaler om studieskifte, men det er desværre ikke lykkedes at indgå endnu en rammeaftale i 2015, og dermed er måltallet på fem aftaler ikke indfriet. Universitetet har fortsat en god og konstruktiv dialog med relevante uddannelsesinstitutioner. Opfyldt: 17 Ikke opfyldt: 1 Målopfyldelse 2015. To målepunkter opgøres ikke efter udmelding fra ministeriet.


aarsrapport_2015
To see the actual publication please follow the link above