Page 43

aarsrapport_2015

RESULTATOPGØRELSE 3.2 REGNSKAB 43 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 2015 2014 DKK 1.000 DKK 1.000 Uddannelse 761.825 700.824 Forskning 1.878.592 1.903.872 Øvrige indtægter på finansloven 13.376 9.671 Eksterne midler til forskning 1.662.622 1.643.107 Kommerciel indtægtsdækket virksomhed 297.826 274.841 Andre indtægter 329.930 324.700 Indtægter 1 4.944.171 4.857.015 Driftsomkostninger bygningsdrift 587.404 633.489 Personaleomkostninger 18 2.918.838 2.889.915 Andre ordinære driftsomkostninger 1.026.298 1.043.727 Af- og nedskrivninger 6+7 308.277 236.437 Ordinære driftsomkostninger 2 4.840.817 4.803.568 Resultat af ordinær drift 103.354 53.447 Andre driftsposter 3 9.709 9.219 Resultat før finansielle poster 113.063 62.666 Finansielle indtægter 4 13.013 32.910 Finansielle omkostninger 5 120.116 87.494 Årets resultat 5.960 8.082 Årets resultat foreslås anvendt således: Overført resultat 5.960 8.082 I alt 5.960 8.082


aarsrapport_2015
To see the actual publication please follow the link above