Page 46

aarsrapport_2015

3.3 BALANCE PR. 31. DECEMBER EGENKAPITALOPGØRELSE 2015 2014 DKK 1.000 DKK 1.000 Indskudskapital 1. januar 2.109.350 2.109.350 Indskudskapital 31. december 2.109.350 2.109.350 Overført resultat 1. januar 202.268 586.341 Regulering af renteswaps til markedsværdi 18.881 -391.111 Til/afgang vedr. fusion og aktivitetsoverdragelse 21 -1.044 Overført resultat 5.960 8.082 Overført resultat 31. december 227.130 202.268 Egenkapital 31. december 2.336.480 2.311.618 DTU – EGENKAPITALOPGØRELSE 2001-2015 DKK 1.000 Indskudskapital ultimo 2001 -86.239 Værdireguleringer 2002 vedr. selveje 1.934.516 Modtaget aktier i SCION DTU A/S 2004 241.087 Modtaget aktier i Bioneer A/S 2004 3.686 Modtaget aktier i DFM A/S 2006 16.300 Indskudskapital 31. december 2015 2.109.350 Fejl vedr. feriepengeforpligtelse i tidligere år 2003 -13.745 Principskifte vedr. finanslovindtægter 2004 -7.241 Tilgang ved fusion 2008 – Sektorforskningsinstitutter -12.124 Regulering vedr. fusion 2013 – IHK, DeIC 311.629 Regulering vedr. fusion 2014 – DSC -1.023 Værdiregulering af renteswaps 2011-2015 -411.204 Overført af årets resultat 2001-2015 360.838 Overført resultat i alt 227.130 Egenkapital 31. december 2015 2.336.480 DTU – SOLIDITETSGRAD 2002-2015 2002-2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gennemsnitlig: 43% 39% 32% 30% 34% 28% 25% 46 REGNSKAB


aarsrapport_2015
To see the actual publication please follow the link above