Page 48

aarsrapport_2015

3.5 NOTER 48 REGNSKAB NOTE 1 · INDTÆGTER 2015 2014 DKK 1.000 DKK 1.000 Heltidsuddannelse 714.562 654.043 Deltidsuddannelse 4.037 1.966 Adgangskursus 43.226 44.815 Uddannelse 761.825 700.824 Basisforskningstilskud 1.163.449 1.170.385 Forskningsbaseret rådgivning 325.756 343.300 Ph.d.-finansiering 389.387 390.187 Forskning 1.878.592 1.903.872 Øvrige formål 74.868 72.261 Kapitaltilskud -61.492 -62.689 Andre tilskud 0 99 Øvrige indtægter på finansloven 13.376 9.671 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 1.595.438 1.572.976 Periodiserede anlægsdonationer 53.633 51.680 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter 13.551 18.451 Eksterne midler til forskning 1.662.622 1.643.107 Kommerciel indtægtsdækket virksomhed 297.826 274.841 Huslejeindtægter 64.143 50.722 Indtægter fra forsyninger, notesalg, konferencer mv. 185.322 207.355 Deltagerbetaling deltidsuddannelse 37.365 36.843 Værdiregulering af patentporteføljen 43.100 29.780 Andre indtægter 329.930 324.700 Indtægter 4.944.171 4.857.015


aarsrapport_2015
To see the actual publication please follow the link above