Page 53

aarsrapport_2015

NOTER 3.5 REGNSKAB 53 NOTE 13 · PRIORITETSGÆLD 2015 2014 DKK 1.000 DKK 1.000 Prioritetsgæld forfalder således: Efter 5 år 3.371.363 2.371.363 Renteswaps – efter 5 år 437.768 456.649 I alt 3.809.131 2.828.012 NOTE 14 · PERIODISEREDE DONATIONER 2015 2014 DKK 1.000 DKK 1.000 Regnskabsmæssig værdi 1. januar 343.428 339.195 Modtaget i året 114.414 55.913 Årets indtægtsførsel -53.633 -51.680 Årets afskrivning vedr. udgåede aktiver -619 0 Regnskabsmæssig værdi 31. december 403.590 343.428 Heraf: Langfristet 344.174 289.837 Kortfristet 59.416 53.591 I alt 403.590 343.428 Periodiserede donationer vedrører følgende aktivtyper: Bygninger 126.053 63.304 IT-udstyr 3.521 5.034 Forsøgsudstyr 203.995 198.688 Maskiner og inventar 70.021 76.402 I alt 403.590 343.428 NOTE 15 · ANDEN GÆLD 2015 2014 DKK 1.000 DKK 1.000 Skyldige personskatter m.v. 17.188 14.502 Skyldig løn 49.016 46.320 Deposita 35.675 21.101 Skyldig moms 0 120 DeIC 13.994 21.120 Gæld vedrørende koordineringsprojekter 133.223 171.786 Øvrige forpligtelser 39.246 3.426 I alt 288.342 278.375


aarsrapport_2015
To see the actual publication please follow the link above