Page 57

aarsrapport_2015

NOTE 24 · NÆRTSTÅENDE PARTER Nærtstående parter Grundlag Uddannelses- og Forskningsministeriet Tilskud til forsknings- og undervisningsvirksomhed. Beføjelser i henhold til Universitetsloven. Miljø- og Fødevareministeriet Tilskud til forskningsvirksomhed og forskningsbaseret rådgivning. Undervisningsministeriet Tilskud til undervisningsvirksomhed. Beføjelser i henhold til Gymnasieloven. Transport- og Bygningsministeriet Tilskud til forskningsvirksomhed og forskningsbaseret rådgivning og huslejebetaling mv. for at ministeriet bygger, forvalter, vedligeholder og udvikler statens ejendomme til forskning og uddannelse. Bestyrelse og daglig ledelse Ledelseskontrol Folketingets Finansudvalg Aktstykke nr. 185 af 11. juni 2008 (Som selvejende institution er universitetet forpligtet til at forelægge investeringer over 100 mio. kr. for Folketingets Finansudvalg). Pre-seed Innovation A/S, Kgs. Lyngby, DK Dattervirksomhed (100 % ejerskab) Scion DTU A/S, Hørsholm, DK Dattervirksomhed (100 % ejerskab) Bioneer A/S, Hørsholm, DK Dattervirksomhed (100 % ejerskab) Dansk Fundamental Metrologi A/S, Dattervirksomhed (100 % ejerskab) Kgs. Lyngby, DK Dianova A/S, Århus, DK Dattervirksomhed (100 % ejerskab) DTU-HF a.m.b.a., Rudersdal, DK DTU ejer sammen med Holte Fjernvarme selskabet, som har til formål at forsyne parterne med fjernvarme gennem det af selskabet ejede varmedistributionsnet. IPU - selvejende institution med tilknytning til DTU, Kgs. Lyngby, DK Samarbejde om udviklingsprojekter for bl.a. dansk erhvervsliv. Foreninger Tilskud til studenterforeninger, Polyteknisk Forening herunder udgifter til studiestartsordning og andre studentersociale ordninger. Herudover stiller DTU lokaler til rådighed for: Polyteknisk Forening, Studenterpræst, DSE, IAESTE, Krydsfelt, Grøn Vision, Stardust DTU, BEST, Kollegie Konsulent Ordningen, Polyteknisk flyvegruppe, PF Auto, DTU’s kunstforening, DTU Dancing, UNF, Scienceshow, KABS, IDA, Vektor, Hypathia, Pensionisklubben, Roskilde Festival – Powered by DTU samt en række sportsklubber organiseret under DTU Sport. Polyteknisk KollegieSelskab amba, Kgs. Lyngby, DK DTU har 1 ud af 5 bestyrelsesposter. NOTER 3.5 REGNSKAB 57


aarsrapport_2015
To see the actual publication please follow the link above