Page 59

aarsrapport_2015

NOTER 3.5 REGNSKAB 59 NOTE 26 Særskilt regnskab for tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, andre tilskudsfinansierede aktiviteter og indtægtsdækket virksomhed mv. 2015 2014 DKK 1.000 DKK 1.000 UK 10 - Ordinær virksomhed Indtægter 2.983.723 2.948.287 Omkostninger -3.395.900 -3.375.036 Intern nettooverførsel af overhead 492.850 470.395 Institutionsintern nettooverførsel 10.802 5.674 Årets resultat før finansielle poster 91.475 49.320 UK 90 – Indtægtsdækket virksomhed Indtægter 297.826 274.841 Omkostninger -182.538 -168.351 Intern nettooverførsel af overhead -109.440 -94.615 Institutionsintern nettooverførsel 2.802 -716 Årets resultat før finansielle poster 8.650 11.159 UK 95 – Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed Indtægter 1.649.071 1.624.656 Omkostninger -1.242.455 -1.246.750 Intern nettooverførsel af overhead -382.134 -373.230 Institutionsintern nettooverførsel -14.197 -5.049 Årets resultat før finansielle poster 10.285 -373 UK 97 – Andre tilskudsfinansierede aktiviteter Indtægter 13.551 18.451 Omkostninger -10.215 -13.432 Intern nettooverførsel af overhead -1.276 -2.550 Institutionsintern nettooverførsel 593 91 Årets resultat før finansielle poster 2.653 2.560 I alt Indtægter 4.944.171 4.866.235 Omkostninger -4.831.108 -4.803.569 Intern nettooverførsel af overhead 503.652 476.069 Institutionsintern nettooverførsel -503.652 -476.069 Årets resultat før finansielle poster 113.063 62.666


aarsrapport_2015
To see the actual publication please follow the link above