Page 62

aarsrapport_2015

4.1 GRØNT REGNSKAB 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 62 BILAG FORSYNING El Universitetets kerneaktiviteter kræver omfattende brug af el-forbrugende udstyr. De installationer der bruger mest el er ventilationsanlæg i laboratorier, drift af IT, serverrum samt køleanlæg. Det totale elforbrug er steget ca. 10 pct. Aktivitetsudvidelse er hovedårsag hertil. Bl.a. er DTU Biosustain i Hørsholm (øvrige) udvidet med 5.000 m2, ca. 150 ansatte og nyt energitungt udstyr til forskning. Derudover er der oprettet en ny serverpark på Risø Campus, hvor kølevarmen genanvendes. Varme Universitetets varmeforbrug påvirkes primært af to forhold: Vejret (antallet af graddage) og behovet for luftskifte i forbindelse med ventilation af laboratorier. Udviklingen i antallet af graddage gennem de seneste 4 år er illustreret i tabellen nedenfor. År 2015 2014 2013 2012 Skyggegraddage 2.278 2.100 2.626 2.570 Kilde: Teknologisk Institut. Et normalår har 2.906 skyggegradsdage. 2015 har været lidt koldere end 2014, hvilket er årsagen til, at varmeforbruget er steget. Det graddagekorrigerede varmeforbrug er faldet en smule fra ca. 103.500 MWh til ca. 99.600 MWh. svarende til et fald på 4 pct. Det graddagekorrigerede forbrug pr. person er fra 2014 til 2015 faldet fra 8,2 til 7,6 MWh/(årsværk og STÅ). Elforbrug fordelt på lokaliteter (MWh) Lyngby Campus Mørkhøj Risø Campus Ballerup Campus Frederiksberg Øvrige lokaliteter Lindholm 0 2015 2014 2013 2012 Graddagekorrigeret varmeforbrug fordelt på lokaliteter (MWh) Lyngby Campus Mørkhøj Risø Campus Ballerup Campus Frederiksberg Øvrige lokaliteter Lindholm 0 2015 2014 2013 2012


aarsrapport_2015
To see the actual publication please follow the link above