Page 63

aarsrapport_2015

GRØNT REGNSKAB 4.1 BILAG 63 Vand Universitetets samlede vandforbrug ligger forholdsvist stabilt, men har dog været svagt stigende fra 199.000 m3 i 2014 til 205.000 m3 i 2015. Der er stor forskel på vandforbrug på de enkelte lokaliteter. Det høje vandforbrug knytter sig til de meget vandforbrugende forskningsaktiviteter hos især DTU Aqua og DTU Veterinærinstituttet, og vandforbruget er tæt forbundet med antallet af forskningsprojekter. I Hirtshals (øvrige) skyldes den store stigning fra 2014 til 2015 procesvand brugt i forsøg. På Lyngby Campus er vandforbruget derimod faldet betydeligt. Det skyldes bl.a. udskiftning af ældre toiletter mv. samt optimeret styringsudstyr. CO2-udledning Opgørelsen af CO2-udledning er knyttet til el- og varmeforbruget. For el er CO2-emissionsfaktorer baseret på oplysninger fra Elnet.dk. For fjernvarme oplyses faktorerne af de fleste fjernvarme- og gasforsyningsselskaber, og brændselsspecifikke faktorer udgives af Energistyrelsen. Udviklingen i 2015 viser et lille fald i universitetets CO2-udledning, som primært skyldes, at Risø Campus skiftede fra gas til fjernvarme, og at Lindholm overgik fra olie til gas. Risø Campus vil fremover næsten halvere det årlige CO2-udslip på varmen, og Lindholm forventes ligeledes at reducere CO2-udslippet markant pga. omlægningen til andre varmekilder. At det totale fald ikke er større, skyldes det øgede elforbrug. CO2- udslippet pr. årsværk er faldet fra 2014 til 2015 fra 2,8 til 2,7 tons/(årsværk og STÅ). Vandforbrug fordelt på lokaliteter (m3) Lyngby Campus Mørkhøj Risø Campus Ballerup Campus Frederiksberg Øvrige lokaliteter Lindholm 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2015 2014 2013 2012 CO2-emission fordelt på lokaliteter (tons) Lyngby Campus Mørkhøj Risø Campus Ballerup Campus Frederiksberg Øvrige lokaliteter Lindholm 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2015 2014 2013 2012


aarsrapport_2015
To see the actual publication please follow the link above