Page 65

aarsrapport_2015

GRØNT REGNSKAB 4.1 BILAG 65 GRØNT REGNSKAB 2015 Art Enhed DTU samlet 2015 DTU samlet 2014 DTU samlet 2013 Årsværk (ansat + studerende) 13.168 12.675 12.124 ENERGI Elforsyningsareal m2 573.551 562.565 550.867 Vandforsyningsareal m2 570.917 Varmeforsyningsareal (netto) m2 437.789 427.524 420.591 Vandforbrug m2 205.043 198.845 203.202 Vand, nøgletal m2/m2 0,36 0,35 0,37 Elforbrug MWh 64.590 58.868 61.798 El, nøgletal kWh/m2 113 105 112 Varmeforbrug MWh 81.628 79.177 89.590 Varme, nøgletal kWh/m2 186 185 213 CO2-udledning for el og varme Tons 34.644 35.493 39.346 Varme, graddagekorrigeret MWh 99.631 103.489 93.328 Total energi (el+ varme, graddagekorr.) MWh 164.221 162.357 155.126 Total energi, nøgletal MWh/årsværk 12,5 12,8 12,8 AFFALD Affald, til forbrænding 1) Tons 968 972 965 Affald til specialbehandling 2) Tons 216 206 212 Affald til deponering 3) Tons 107 70 53 Affald til genbrug (behandlet eksternt) 4) Tons 2.258 2.319 2.157 Genanvendt internt på DTU 5) Tons 3.811 5.060 4.394 Affald på DTU i alt Tons 7.360 8.627 7.781 Genanvendt affald i alt 6) Tons 6.069 7.379 6.551 Genanvendelse % 82 86 84 1) Dagrenovationslignende brændbart affald. 2) Kemikalier, klinisk risikoaffald, GMO, batterier og olier, affald fra sandfang og olieudskillere. 3) F.eks. affald fra drift og vedligehold og forurenet jord. 4) F.eks. metal, papir, pap, madaffald, elektronikaffald, haveaffald inkl. husdyrgødning til jordforbedring, affald fra drift og vedligehold. 5) F.eks. blade, jord, råjord og flis som genanvendes på lokaliteterne. 6) Summen af affald til genbrug og genanvendt affald.


aarsrapport_2015
To see the actual publication please follow the link above