Page 67

aarsrapport_2015

PERSONALE OG ARBEJDSMILJØ 4.2 Universitetet er meget opmærksomt på udviklingen i antallet af arbejdsulykker og vil i 2016 styrke arbejdet for at nedbringe antallet gennem endnu større fokus på forebyggelse via risikoanalyser og registrering og læring fra nærved hændelser. Endvidere vil arbejdet med ulykkesanalyser blive styrket. Universitetets beredskabshåndtering er blevet styrket ved ansættelse af ny beredskabskoordinator, og der er påbegyndt en proces for at ensarte og systematisere DTU’s beredskabsprogram. Sygefravær Sygefraværet på DTU ligger fortsat meget lavt med 6,4 sygedage pr. medarbejder i gennemsnit i 2015, hvilket er et lille fald på 0,1 sygedag i forhold til 2014. År 2015* 2014 2013 Sygefravær 6,4 6,5 6,0 * I 2015 blev sygefraværsberegningen ændret, så den stemmer overens med den metode, der anvendes hos Danmarks Statistik. Årene 2013 og 2014 er genberegnet efter denne metode. BILAG 67 (diskusprolapser, forvridninger, knoglebrud samt amputation), som udgjorde 259 fraværsdage. Endvidere ses en stigning i anmeldte ulykker med studerende fra 4 til 12. Antallet af nærved hændelser er faldet. Overordnet er vurderingen, at det samlede antal arbejdsulykker fortsat er lavt, og er væsentligt under landsgennemsnittet efter Arbejdstilsynets statistikker. Arbejdsulykker 0 20 40 60 80 100 120 140 2015 2014 2013 Skader med fravær Nærved ulykker Skader uden fravær Studerende Aldersprofil på VIP Nedenfor er angivet i tabelform aldersprofilen for universitetets forskellige VIP grupper. ALDERSFORDELING OG GENNEMSNITSALDER 2015 OPGJORT EFTER STILLINGSKATEGORI · INTERVAL 10 ÅR Medarbejderkategori (S) Under 30 år (%) 31-40 år (%) 41-50 år (%) 51-60 år (%) ≥ 61 år (%) Gns. alder* 2015 Gns. Alder 2014 Professor 0 2 32 41 26 55 55 Professor MSO 0 10 40 30 20 51 54 Lektor 0 25 38 25 12 48 48 Adjunkt 6 82 7 5 0 36 36 Faculty i alt 1 26 33 26 14 48 48 Professor 0 0 35 42 23 53 52 Professor MSO 0 4 35 35 26 54 54 Forskningsspecialist 0 0 0 0 100 66 65 Seniorforsker 0 32 37 20 10 46 47 Seniorrådgiver 0 10 28 46 15 52 53 Forsker 6 86 6 2 0 35 35 Post. Doc 35 60 4 0 0 32 32 Videnskabelig assistent 72 25 3 1 0 29 29 Forskerstab i alt 25 47 15 9 4 37 38 DVIP 77 6 4 6 6 30 31 Øvrige VIP 5 18 24 26 27 51 43 VIP i alt 29 32 18 13 8 39 39 Ph.d.-studerende 79 20 1 0 0 29 29 * Aldersfordeling og gennemsnitsalder er beregnet på baggrund af antal personer ansat pr. 31. december 2015 og alderen på dette tidspunkt.


aarsrapport_2015
To see the actual publication please follow the link above