Page 68

aarsrapport_2015

4.2 PERSONALE OG ARBEJDSMILJØ 68 BILAG PERSONALEDATA Stillingskategorier Årsværk 2015 Årsværk 2014 Årsværk 2013 FACULTY Professor 153 144 132 Professor MSO 19 21 20 Lektor/Docent 436 429 426 Adjunkt 83 94 93 Faculty i alt 691 688 671 FORSKERSTAB Professor 27 24 14 Professor MSO 24 27 24 Forskningsspecialist 3 7 10 Seniorforsker 359 348 322 Seniorrådgiver 38 36 28 Forsker 147 148 155 Post. Doc 512 490 454 Videnskabelig assistent 149 164 161 Forskerstab i alt 1.259 1.242 1.169 ØVRIGE VIP VIP øvrige (uden DVIP) 70 66 86 DVIP 1) 69 84 78 Øvrige VIP i alt 139 150 164 VIP i alt 2.089 2.080 2.003 PH.D.-STUDERENDE DTU Stipendier 206 166 172 Samfin. + Øvrige stipendiater 919 948 950 Erhvervs-ph.d. 87 86 78 Ph.d.-studerende i alt 1.212 1.201 1.200 TAP Viceinstitutdirektør/adm.chef 18 19 21 Konsulenter/ledere 174 141 122 Akademikere 382 387 383 Kontormedarbejdere 176 187 192 Teknikere 614 644 665 Elever/lærlinge 51 42 34 Studentermedhjælp 33 30 35 TAP ansat i social ordning 54 69 70 TAP øvrige 9 13 17 TAP i alt 1.511 1.533 1.540 Institut i alt 4.811 4.814 4.743


aarsrapport_2015
To see the actual publication please follow the link above