Page 69

aarsrapport_2015

PERSONALE OG ARBEJDSMILJØ 4.2 BILAG 69 Stillingskategorier Årsværk 2015 Årsværk 2014 Årsværk 2013 LEDELSE Direktion/Institutdirektør 31 30 30 ADMINISTRATIONEN Underdirektør 7 6 6 Konsulenter/ledere 2) 161 154 151 Akademikere 248 242 230 Kontormedarbejdere 200 201 193 Teknikere 107 108 107 Elever/lærlinge 16 14 10 Studentermedhjælp 17 15 15 TAP ansat i social ordning 12 12 12 TAP øvrige 14 19 34 Administrationen i alt 783 773 759 CAMPUS SERVICE Underdirektør 1 1 1 Konsulenter/ledere 26 21 19 Akademikere 19 14 10 Kontormedarbejdere 16 16 15 Teknikere 121 124 124 Elever/lærlinge 9 6 4 Studentermedhjælp 2 2 2 TAP ansat i social ordning 11 11 12 TAP øvrige 1 1 1 Campus Service i alt 206 197 188 Ledelse, Adm. og Campus 1.020 999 978 DTU i alt 5.832 5.813 5.721 Både timelønnede og månedslønnede indgår. 1) DVIP består af censorer, undervisningsassistenter, eksterne lektorer og hjælpelærer. 2) Gruppen konsulenter/ledere omfatter kun medarbejdere med stillingsbetegnelsen special- og chefkonsulenter.


aarsrapport_2015
To see the actual publication please follow the link above