Page 70

aarsrapport_2015

4.3 DIVERSE 70 BILAG Bestyrelsens og direktionens bestyrelsesposter i selskaber, fonde mv. BESTYRELSEN Per Falholt Medlem af bestyrelserne for DHI Group og ARTS Biologics A/S. Niels B. Christiansen Formand for bestyrelsen for Axcel A/S. Viceformand for DI’s Hovedbestyrelse. Medlem af bestyrelserne for A.P. Møller – Mærsk A/S, William Demant Holding A/S og Fremstillingsindustrien. Eva Berneke Medlem af bestyrelsen for LEGO A/S, Schibsted ASA og Copenhagen Business School (indtil februar 2016). Sigrun Hjelmquist Formand for bestyrelserne for Addnode Group AB, Fouriertransform AB, Almi Invest Stockholm AB og Almi Invest Östra Mellansverige AB. Medlem af bestyrelserne for Eolus Vind AB, Nordic Iron Ore AB og Ragnsellsföretagen AB. Klavs V. Jensen Medlem af bestyrelsen for SQZ Biotech. Ulla Röttger Formand for bestyrelsen for Siemensfonden. Næstformand for bestyrelsen for Alectiafonden. Medlem af bestyrelserne for Care Danmark, Viegand og Maagøe samt Danmarks Grønne Investeringsfond. Peter Szabo Formand for bestyrelsen for Den selvejende institution Villum Kann Rasmussen Kollegiet. Medlem af bestyrelsen for Copenhagen Atomics Aps.


aarsrapport_2015
To see the actual publication please follow the link above