Page 72

aarsrapport_2015

4.3 DIVERSE 72 BILAG FRIPLADSER OG STIPENDIER TIL INTERNATIONALE STUDERENDE Forbrug af fripladser Forbrug af fripladser og stipendier i perioden 1. september 2014 til 30. august 2015. Antal indskrevne studerende på hele eller delvise fripladser Fripladser i STÅ Takst 3 61 53,9 Midler brugt til udbetaling af stipendier Universitetet udbetaler i udgangspunktet ikke stipendier til internationale studerende, men derimod fripladser til studerende fra 3. lande (tuition fee waivers). Dog gives enkelte stipendier til internationale studerende på DTU Diplom, som er bevilget af Ingeniørhøjskolen i København (IHK) før fusionen 1. januar 2013 med DTU. Antal modtagere af stipendier 5 Samlet beløb udbetalt som stipendier 282.053 kr. Erasmus Mundus DTU optager ingen Erasmus Mundus-studerende, men indskriver Erasmus Mundus-studerende fra to uddannelser: • Studerende optaget på Master’s Programme in Security and Mobile Computing via Aalto University i Finland indskrives på DTU, når de er på deres 2. semester • Studerende optaget på EWEM, European Wind Energy Master via Delft University of Technology i Nederlandene indskrives på DTU, når de begynder deres 1. semester. Studieaktiviteten i perioden 1. september 2014 til 30. august 2015 for Erasmus Mundus-studerende, som er indskrevet på DTU, og som er påbegyndt studiet på DTU efter 1. august 2009 og modtager Erasmus Mundus-stipendium fra EU, er 1554 ECTS svarende til 25,9 studieår á 60 ECTS. Studieaktiviteten fordeler sig på 45 studerende. Antal studerende STÅ Takst 3 45 25,9


aarsrapport_2015
To see the actual publication please follow the link above