Page 74

aarsrapport_2015

AKTIVITETS- OG PRODUKTIONSOPLYSNINGER 74 NØGLETAL FOR HOVEDAKTIVITETER 2015 2014 2013 UDDANNELSE Diplomingeniørstuderende Antal optagne 1.217 1.201 1.315 Antal indskrevne 4.068 4.113 4.028 Antal færdiguddannede 693 533 572 Bachelorstuderende Antal optagne 974 972 936 Antal indskrevne 3.017 2.928 2.775 Antal færdiguddannede 626 508 463 Kandidatstuderende Antal optagne / heraf internationale 1) 1.682 / 672 1.403 / 538 1.292 / 474 Antal indskrevne / heraf internationale 1) 3.546 / 1.372 3.270 / 1.198 3.187 / 1.093 Antal færdiguddannede / heraf internationale 1) 1.216 / 448 1.147 / 381 988 / 349 Efter- og videreuddannelse Antal årselever på åben og deltidsuddannelser 244 227 223 Antal færdiguddannede på master- og diplomuddannelser 118 216 184 Internationalisering i øvrigt Antal udgående udvekslingsstuderende 649 479 393 Antal udgående udvekslingsstuderende på SU-udlandsstipendium 49 75 96 Antal indgående udvekslingsstuderende 790 860 961 Nøgletal Antal indskrevne studerende i alt 10.631 10.311 9.990 STÅ-produktion 7.336 6.862 6.456 FORSKNING Forskeruddannelse Antal optagne ph.d.-studerende / heraf internationale 407 / 264 410 / 236 413 / 238 Antal indskrevne ph.d.-studerende / heraf internationale 1.406 / 809 1.493 / 835 1.393 / 714 Antal færdiguddannede ph.d.-studerende / heraf internationale 358 / 177 323 / 159 310 / 150 Forskningsresultater Forskningspublikationer 2) 5.742 5.534 4.098 Formidlingspublikationer 395 416 386 Undervisningspublikationer 229 226 239 Antal eksterne projekter 3.635 3.642 3.435 Økonomisk omfang af samarbejde med erhvervslivet, mio. kr. 480 418 342 INNOVATION Anmeldte opfindelser 143 152 169 Overtagne opfindelser 128 108 137 Anmeldte patenter 64 82 114 Patentportefølje 372 398 234 Spin-out virksomheder (IPR + viden/teknologi fra DTU) 54 51 19 Antal projekter med erhvervslivet 1.261 1.249 1.146 Licens-, salgs, og optionsaftaler (ekskl. software) 24 19 16 FORSKNINGSBASERET RÅDGIVNING Økonomisk omfang af strategiske rammeaftaler med danske ministerier (Finanslovskonti), mio. kr. 348 361 375 1) En international studerende defineres som en studerende med udenlandsk adgangsgrundlag. 2) Optællingsmetoden i DTU’s forskningsdatabase DTU Orbit blev ændret i 2014. Antallet af forskningspublikationer for 2014 er derfor ikke direkte sammenligneligt med tidligere år.


aarsrapport_2015
To see the actual publication please follow the link above