Page 75

aarsrapport_2015

ØKONOMISKE NØGLETAL FOR DTU 2015 2014 2013 Indtægter (DKK 1.000) iht. universiteternes statistiske beredskab Uddannelse 835.317 760.335 721.560 Forskning 1.715.714 1.697.892 1.705.709 Eksterne midler 1.960.447 1.917.948 1.794.544 Forskningsbaseret rådgivning 162.878 205.980 214.029 Øvrige tilskud -22.750 -26.097 -41.719 Øvrige indtægter 315.287 333.547 304.223 Indtægter i alt iht. statistisk beredskab 4.966.893 4.889.605 4.698.346 Netto finansielle indtægter ekskl. prioritetsrenter (indgår i øvrige indtægter) 22.722 32.590 19.492 Indtægter i alt iht. Årsrapport 4.944.171 4.857.015 4.678.854 Omkostninger (DKK 1.000) iht. Vejledning fra Styrelsen for Videregående Uddannelser Uddannelse 715.631 729.311 712.861 Forskning 3.221.197 3.352.811 3.195.472 Formidling og vidensudveksling 169.715 185.354 171.268 Forskningsbaseret rådgivning 435.427 243.610 265.315 Generel ledelse, administration og service 314.667 307.492 293.997 Omkostninger i alt iht. statistisk beredskab 4.856.637 4.818.578 4.638.913 Prioritetsrenter mv. (indgår i de ovenstående poster) -15.820 -15.010 33.334 Ordinære driftsomkostninger i alt iht. Årsrapport 4.840.817 4.803.568 4.605.579 Personale (Årsværk) VIP 2.020 1.996 1.925 DVIP 69 84 78 Ph.d.-studerende 1.212 1.201 1.200 TAP 2.531 2.532 2.518 Årsværk i alt 5.832 5.813 5.721 Balance (DKK 1.000) Egenkapital 2.336.480 2.311.618 2.695.691 Balance 9.293.424 8.179.097 7.941.095 Bygninger Bygninger (brutto) m2 i alt 573.668 562.565 550.867 Grønt Regnskab Elforsyning, MWh/(årsværk + STÅ) 4,9 4,6 4,9 Varmeforbrug, kWh/(årsværk + STÅ) 6,2 8,2 7,9 Vandforbrug, m3/(årsværk + STÅ) 15,6 15,7 16,8 CO2-udledning for el og varme, tons/(årsværk + STÅ) 2,6 2,8 3,2 ØKONOMISKE NØGLETAL 75


aarsrapport_2015
To see the actual publication please follow the link above