Page 10

DTUavisen0115

■■Kort nyt Studier og navne Rekordansøgning til vinteroptag De seks diplomingeniøruddannelsesretninger med vinteroptag har hele 172 procent større søgning denne vinter end sidste år. Den mest søgte retning er denne vinter Byggeri og Infrastruktur, der har fået 70 ansøgninger i år mod 34 sidste år og dermed har en stigning i ansøgningstal på 106 procent. Diplomingeniøruddannelsen med størst vækst i ansøgertallet er Produktion, der er gået fra 6 til 29 ansøgere – en stigning på 383 procent. Karrierecenteret er flyttet Karrierecenteret er flyttet fra aulaen i bygning 101, Lyngby og findes nu i biblioteket ved den turkise væg lige til venstre for storskærmen (set fra indgangen til biblioteket) i lokale 007. Døren i den grå trævæg vil ofte stå åben. Åbningstiden er stadig 9-15. Videoovervågning på Ballerup Campus På grund af for meget hærværk og tyveri på Ballerup Campus er det blevet besluttet at bevilge videoovervågning. Systemet er ved at blive sat op af Campus Service. Nyt navn: DTU Energi Alle institutter på DTU har et kortnavn, der bliver brugt i daglig tale. Nu bliver Institut for Energikonvertering og -lagrings kortnavn, DTU Energikonvertering, endnu kortere – fremover vil instituttets kortnavn blot være DTU Energi. DTU går fri af dimensionering Ministeriet har erkendt, at Design & Innovation var udtrukket til dimensionering på grund af en fejl, og har derfor trukket den del af forslaget tilbage. Dermed bliver ingen af DTU’s uddannelser ramt af ministeriets dimensioneringsplan. Grøn Dyst får engelsk navn Når Grøn Dyst fremover nævnes i en engelsksproget sammenhæng, skal betegnelsen Green Challenge bruges. Studerende modtager prestigefyldt stipendie Tre specialestuderende ved DTU har modtaget hver et scholar-stipendie fra Novo Nordisk og Novozymes. Stipendierne uddeles hvert år for at støtte unge i deres forskeruddannelse, og i år er der givet priser til Anders Bech Bruntse, Eva Stensgaard og Daniel Madsen fra DTU. DTU akkrediteret uden forbehold KVALITETSSIKRING DTU har været til eksamen og fået topkarakter. Vi er nu akkrediteret til selv at kvalitetssikre og udvikle vores uddannelser de næste seks år. EKSPERTPANELET Disse eksperter har vurderet DTU for Danmarks Akkrediteringsinstitution: • Alice Ingegerd Palmér (formand), fil. dr. i matematik, pensioneret. • Andreas Mortensen, ph.d., professor, École polytechnique fédérale de Lausanne. • Mads Nygård, dr.techn., professor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). • Mads Søndergaard, ingeniør, koncerndirektør, Niras. • Daniel Neupart Hansen, stud.scient., Aalborg Universitet. ■■News in brief DTU accredited without reservations Record number of applications · Career center has moved · Video surveillance on Ballerup Campus · New name: DTU Energy · DTU exempt from dimensioning · Official English name for Grøn Dyst · Students receive prestigious scholarship QUALITY ASSURANCE As one of the first universities in Denmark, DTU has been accredited to follow up on and develop its existing study programmes. The Danish Accreditation Institution has thoroughly reviewed the University’s quality assurance system, and rated it so highly that for the next six years there will be no need to run external checks on the programmes, the distribution of grades, the job options open to new graduates, etc. New study programmes will, however, have to complete a prequalification at the Danish Ministry of Higher Education and Science. 2013 was a busy year for everyone involved in study programme management at DTU. A 1,500-page report is the tangible result of the AA Det er akkrediteringspanelets opfattelse, at DTU har et velbeskrevet, velbegrundet kvalitetssikringssystem, som har vist sig at fungere i praksis. Fra Danmarks Akkrediteringsinstitutions rapport ■■Få mere at vide Martin Bendsøe, dekan, gdekan@adm.dtu.dk Se rapporten på kortlink.dk/ffa5 work, which has involved the Executive Board, 70 employees from the different departments, 25 students and a number of administrative employees. The Accreditation Institution was unable to find fault with anything. The institution therefore recommended that DTU be given a positive accreditation. FOTO: COLOURBOX 10  |  UDDANNELSE / EDUCATION  |    NR. 1·2015 Af Marianne Vang Ryde Som et af de første danske universiteter er DTU blevet akkrediteret til selv at følge og udvikle de eksisterende uddannelser. Danmarks Akkrediteringsinstitution har nøje gennemgået universitetets kvalitetssikringssystem og fundet det så velfungerende, at der de næste seks år ikke vil være brug for ekstern kontrol af uddannelsernes optage- og frafaldstal, karakterfordeling, kandidaternes jobmuligheder osv. Nye uddannelser skal dog stadig igennem en prækvalifikation i Forsknings- og Uddannelsesministeriet. 2013 har været et travlt år for alle, der har med uddannelsesledelse at gøre på DTU. En rapport på 1500 sider er det synlige resultat af arbejdet, der har involveret direktionen, 70 medarbejdere fra institutterne, 25 studerende og en række administrative medarbejdere. Akkrediteringsinstitutionen har gennemgået hele uddannelsesprocessen, fra den overordnede ledelsesdialog, over anvendelse og opfølgning på evalueringer til den løbende kontakt med aftagerne af kandidaterne, som skal sikre uddannelsernes relevans. Og der har ikke kunnet sættes en finger på noget. Derfor blev DTU indstillet til positiv akkreditering, og midt i december forelå den endelige bekræftelse. Dekan Martin Bendsøe er naturligvis uhyre tilfreds med udfaldet af akkrediteringsprocessen. „Der ligger en stor anerkendelse af DTU i institutionsakkrediteringen; den viser, at vi arbejder topprofessionelt med uddannelsen af nye ingeniører til samfundet. Det er der mange, der fortjener ros for, og jeg vil gerne specielt takke de medarbejdere og studerende, som har bidraget aktivt til akkrediteringsinstitutionens udredning,“ siger han. De seneste år har DTU fået en ny uddannelse hvert år, ofte på opfordring fra erhvervslivet. Og det vil sandsynligvis fortsætte. Her skal der dog som hidtil søges prækvalificering i hvert enkelt tilfælde. Men ved prækvalificeringen vil der alene være fokus på, om den nye uddannelse opfylder et relevant behov på arbejdsmarkedet. En rapport på 1500 sider fra Akkrediteringsinstitutionen dokumenterer, at DTU’s undervisning er i topklasse. A 1,500-page report from the Accreditation Institution is tangible documentation of the top-quality teaching conducted at DTU. FOTO EHRHORN & HUMMERSTON


DTUavisen0115
To see the actual publication please follow the link above