Page 11

DTUavisen0115

Flot EU-stempel til otte kandidatretninger KLIMA Certificering af otte DTU-kandidatretninger giver studerende stærke erfaringer og netværk. EU rubber stamps eight MSc programmes CLIMATE DTU swept the board at the end of 2014 when the European Institute of Innovation & Technology announced that all eight of the MSc programmes proposed for what is known as the ‘EIT Label’ fulfilled the requirements. Moreover, the DTU programmes passed the test with flying colours. The recognition from EIT clearly signals   NR. 1·2015  |  UDDANNELSE / EDUCATION  |  11 that students who complete the programmes have special prerequisites for creative and innovative entrepreneurship. “The certification of the eight MSc programmes provides the students with unique opportunities for building up networks and working closely with companies. This is of particular interest in the context of the current study progress reform, because the students will have the chance to complete projects as a part of their courses, while simultaneously earning ECTS credits,” explains Martin Bendsøe, Senior Vice President and Dean. The certification provides students with access to the education and innovation activities at the Nordic Climate-KIC centre, which DE OTTE UDDANNELSESRETNINGER 1. Chemical and Biochemical Engineering 2. Biotechnology 3. Mathematical Modelling and Computing 4. Physics and Nanotechnology 5. Aquatic Science and Technology 6. Wind Energy 7. Engineering in Sustainable Energy 8. Environmental Engineering SCAN TO READ FULL ARTICLES dtu.dk/1501 is based at DTU. This includes participation in the summer school known as ‘The Journey’. As the name suggests, this course is intended to drive the students forward both academically and geographically. In addition, the students take part in a mobility programme and a range of courses focused on the adaptation and limitation of climate change. Af Henrik Larsen Der var fuldt hus for DTU, da European Institute of Innovation & Technology i slutningen af 2014 meddelte, at samtlige otte indstillede kandidatprogrammer overholdt betingelserne for EU-organets såkaldte ’EIT label’. DTU-programmerne havde endda bestået testen med høje scorer. Anerkendelsen fra EIT er et signal om, at studerende, der gennemfører programmerne, har særlige forudsætninger for kreativt og innovativt entreprenørskab. „Certificeringen af de otte kandidatretninger giver de studerende unikke muligheder for at skabe netværk og arbejde tæt sammen med virksomheder. Det er ikke mindst interessant i disse fremdriftsreform tider, fordi de studerende får mulighed for at gennemføre projekter som led i kurserne og samtidig optjene ECTSpoints,“ siger dekan Martin Bendsøe. Certificeringen sikrer, at de studerende kan følge uddannelses- og innovationsaktiviteter i det nordiske Climate- KIC center, som huses af DTU. Herunder sommerskolen ’The Journey’, hvis navn hentyder til, at de studerende kommer til at flytte sig både fagligt og geografisk. Desuden deltager de i et mobilitetsprogram og en række kurser med fokus på tilpasning og begrænsning af klimaforandringer. EIT-etiketten kan tildeles kandidat- og ph.d.-programmer, hvis de opnår en tilstrækkelig score på fire kriterier: Omfattende undervisning i entreprenørskab, integreret og innovativ ’learning by doing’-undervisning, international og organisatorisk mobilitet i europæisk og global sammenhæng og som det fjerde sammenlignelige og merit-baserede adgangskrav. European Institute of Innovation & Technology er et uafhængigt EU-organ, som blev etableret i 2008 med det formål at anspore til innovation og entreprenørskab i Europa. EIT bringer førende uddannelsesinstitutioner, forskningslaboratorier og virksomheder sammen for at danne såkaldte Knowledge and Information Communities (KIC). DTU huser et af disse centre, nemlig det såkaldte Climate-KIC Nordic, der blev åbnet 7. februar 2014. ■■Få mere at vide Susanne Pedersen, direktør, susanne@climate-kic-nordic.org Læs mere på www.Climate-KIC.org


DTUavisen0115
To see the actual publication please follow the link above