Page 2

DTUavisen0115

Forelæsning om innovation 16 Professor Jes Broeng, DTU Fotonik, jan holder tiltrædelsesforelæsning under overskriften Photonics Technology Innovation. Den nyslåede professor har flere end 300 publikationer bag sig og vil i sin forelæsning fokusere på udfordringen i at koble universiteternes Anders Bjarklev, rektor, DTU DTU-rektor@adm.dtu.dk DTU er ikke forskning og innovation til en rig onkel Fraktalernes erhvervslivet. Forelæsningen finder sted i Mødecentret, møderum 1 i Lyngby og begynder kl. 14. Novo scholarship ceremoni 21 jan I 2015 uddeler Novo Nordisk og Novozymes i alt legater for 1,6 mio. kr. til 25 specialestuderende, der forsker inden for naturvidenskab og bioteknologi på danske universiteter og Lund Universitet. Tre af stipendierne går denne gang til studerende på DTU. De får overrakt legatet ved et symposium onsdag den 21. januar hos Novo Nordisk i Bagsværd. Fra direktør til forsker 23 jan Helle Rootzén har efter fem år som institutdirektør på DTU Compute takket nej til forlængelse af sin ansættelse, da hun ønsker at vende tilbage til forskningen og undervisningen. Hun fortsætter derfor på DTU Compute i en stilling som docent i sektionen for statistik. Som en markering af skiftet holder hun fredag den 23. januar kl. 14.00 en reception i foyeren i bygning 324. Oliejagt i London 24 jan De danske vindere af PetroChallenge 2014 deltager i den internationale finale i London. Danske hold har, siden konkurrencen startede i 2005, vundet tre gange over lande fra resten af verden. Læs mere om PetroChallenge på www.oliejagten.dk 708 studerende på ski 26 jan I uge 5 holder de studerende vinterferie, og mange af dem tager afsted på PF’s årlige skitur. Ved redaktionens slutning havde ikke færre end 708 tilmeldt sig turen. Destinationen er i år Sestriere i Italien. The colourful world of the fractal CHAOS Hear Bodil Branner, Associate Professor Emeritus at DTU Compute, talk about chaos and fractals. They have more-or-less disappeared from view today, but there is still good reason to take an interest in the complex structures. The meeting takes place on Thursday, 15 January. UNIVERSITETER DTU’s rådgivningsopgaver for offentlige myndigheder betyder, at vores økonomi ikke kan sammenlignes med andre universiteters. Regeringens Kvalitetsudvalg barslede i slutningen af november sidste år med sin anden delrapport under overskriften ’Høje mål’. I rapporten sættes de basisforskningsmidler, som de enkelte universiteter modtager fra staten, i forhold til universiteternes studenterårsværk. Sammenblandingen af uddannelses og forskningspolitik er i sig selv stærkt problematisk, og så giver regnestykket det indtryk, at DTU er uhyre velhavende. Med de talrige historier i medierne om andre universiteters fordel i at fremstille DTU som en rig onkel. Problemet er bare, at billedet ikke passer med virkeligheden. Sammenlignet med de øvrige universiteter udfører DTU nemlig et stort antal rådgivningsopgaver for andre offentlige AA Det er derfor forståeligt, at nogle kan ønske at få DTU til at se ud som en fedekalv, der uden videre kan slagtes. dårlige økonomi er det forståeligt, at nogle kan se en myndigheder, og dette arbejde har intet med antallet af studerende at gøre. Da DTU i 2007 fusionerede med fem sektorforskningsinstitutter, blev vores forskningsbevillinger næsten fordoblet – uden at der fulgte en eneste studerende med. En væsentlig del af DTU’s forskningsmidler er således bundet til forskningsopgaver og forskningsbaseret rådgivning af myndigheder. Et eksempel er det veterinære beredskab, som bl.a. omfatter overvågning og forebyggelse af mund- og klovesyge. Det er en yderst vigtig indsats, for et udbrud vil koste Danmark ca. 7,2 mia. kr., primært på grund af eksporttab. Andre universiteter har langt færre eller slet ingen udgifter til sektorforskning og rådgivning af myndigheder. Derudover har DTU som et monofakultært, teknisk universitet langt større udgifter til f.eks. laboratorie- og værkstedsfaciliteter end ’tørre videnskaber’ som samfundsvidenskab og humaniora. Det er naturligvis også derfor, vi modtager relativt store midler til forskning og uddannelse. Som det politiske billede ser ud lige nu, er dansen om universiteternes bevillinger et nulsumsspil. Det er derfor forståeligt, at nogle kan ønske at få DTU til at se ud som en fedekalv, der uden videre kan slagtes. Men det vil være i modstrid med det danske samfunds interesser. Når Kvalitetsudvalget her i januar 2015 udsender sin samlede afrapportering, håber jeg, at det har erkendt, at vi på DTU forsker intenst for alle de midler, vi får, og at Danmark har brug for mere teknisk forskning, ikke mindre. DTU not a wealthy relative UNIVERSITIES Towards the end of November last year, the Danish government’s Committee on Quality Reform delivered its second subsidiary report under the banner of ‘Høje mål’ (Aiming High). This report determines the basic research funding the individual universities receive from the state in relation to their student FTEs. The act of blending education and research policy hugely problematic in and of itself, but the calculations as presented also give the impression that DTU is extremely affluent. The only problem here is that this image has little to do with reality. farverige verden KAOS Hør lektor emeritus Bodil Branner, DTU Compute, fortælle om kaos og fraktaler. Af Henrik Larsen For en del år siden var afbildninger af fraktaler vældig populære på grund af deres forunderlige og psykedeliske udseende. I dag ser man ikke så meget til dem, men derfor kan man godt interessere sig for de komplicerede strukturer. Torsdag den 15. januar fortæller lektor emeritus Bodil Branner, DTU Compute, om kaos og fraktaler i dynamiske systemer over de komplekse tal på H.C. Ørsted Instituttet ved Københavns Universitet. Mange egenskaber ved dynamiske systemer over de komplekse tal blev afklaret i slutningen af 1800-tallet og første tredjedel af 1900-tallet. Men så gik forskningen i stå. Ingen var i stand til at forestille sig de komplicerede strukturer, der kan opstå ud fra iteration (en gentagen proces) af endog meget simple funktioner. Men da computerne kom på banen med veludviklede skærme og grafikkort, ændrede situationen sig fuldstændig. Nu kunne den bagvedliggende matematik gengives i farvestrålende billeder, og mange er fascinerede af billederne uden at kende den matematiske baggrund. Men det råder DTU Compute bod på gennem arrangementet med Bodil Branner. Hun forklarer den matematiske baggrund, strukturen og idéen i de simple programmer, og hvad de forskellige farver illustrerer. Hun tager udgangspunkt i en kort introduktion til de komplekse tal, en udvidelse af de reelle tal, og forklarer, hvorfor det er en fordel at arbejde inden for den ramme. Se flere arrangementer i kalenderen på dtu.dk ■■Om arrangementet Dato: 15. januar kl. 19 Hvor: H.C. Ørsted Instituttet, Universitetsparken 5. Adgang: Gratis, men tilmelding nødvendig på kbh.unf.dk FOTO SHUTTERSTOCK FOTO SHUTTERSTOCK 2  |  DET SKER / COMING UP  |    NR. 1·2015 ■■Dag for dag Månedens begivenheder ■■Day by day Talk about innovation · Novo scholarship ceremony · From director to researcher · Hunting for oil in London · 708 students on skis Bjarklev skriver / President’s letter


DTUavisen0115
To see the actual publication please follow the link above