Page 4

DTUavisen0115

■■Kort nyt Forskere og resultater Nyt effektivt trawldesign Hvis de eksisterende trawl i Nordsøen udstyres med mindre netmasker i bunden, kan man øge fangsten af jomfruhummere med 40 procent, uden at bifangsten af torsk bliver større. Det viser de foreløbige resultater af et projektet, der er gennemført af DTU Aqua i samarbejde med Danmarks Fiskeriforening PO og finansieret af GUDP (Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram), som administreres af Fødevareministeriet. Sejeste ingeniør er fra DTU Som led i sin ph.d. forsker Andreas Laustsen i giften fra den sorte mamba på Instituto Clodomiro Picado. I november blev han kåret som Danmarks sejeste ingeniør af Engineer the future og Mediehuset Ingeniøren. Ifølge vinderen har studierne på DTU givet ham troen på, at man kan udrette noget i verden, hvis man følger sine drømme. Andreas Laustsen er uddannet civilingeniør fra DTU inden for Anvendt Kemi og Teknisk Biomedicin med et gennemsnit på 12. Læs mere kortlink.dk/dtu/fdcg Gribbe overlever ekstremfrokost Gribbe flænser som oftest et kadaver, når de spiser frokost. Og hvis det døde dyrs skind er for svært at komme igennem, tager gribbene gerne bagindgangen ind gennem anus til deres måltid. Det rådne kød ville tage livet af de fleste andre levende væsener, men dræbende mikrober som clostridier, fuso- og miltbrandbakterier, der bl.a. forårsager gaskoldbrand, påvirker tilsyneladende ikke fuglene. Bag opdagelsen står bl.a. forskere fra DTU. Resultatet er netop offentliggjort i Nature Communications. Millionstøtte fra Innovationsfonden DTU er projektledere på ni ud af de 15 forskningsprojekter i bæredygtig energi og miljø, som modtager millionstøtte fra Innovationsfonden. I yderligere to projekter er der også deltagelse fra DTU. De ni projekter modtager tilsammen 150 mio. kr. I alt støtter Innovationsfonden energiforskningen med 260 mio. kr. Et kar med salt er fremtidens oliefyr ENERGIFANGST DTU’s Solvarmegruppe er i gang med at udvikle en metode til at lagre solenergi. Vigtigste bestanddel er et kæmpe kar med salt. ■■News in brief A container of salt may be the oil-fired boiler of the future Efficient new trawl design · Coolest engineer from DTU · Vultures survive extreme breakfast · Millions in grants from Innovation Fund Denmark ENERGY CAPTURE The replacement for the old-fashioned, eco-unfriendly oil-fired boiler is now being installed at DTU in Lyngby. Researchers from DTU Civil Engineering are developing a system designed to solve one of the key problems associated with the otherwise extremely sustainable solar power: how to store solar energy for the cold, dark months. The problem is straightforward, but hard to solve. For obvious reasons, solar heating is more efficient in the summer months, while the need for power is greatest in the winter when solar panels are not generating as much energy. The Solar Heating group at DTU Civil Engineering, headed by Associate Professor Simon Furbo, in consultation with researchers from countries including China, and backed by EU funding, has now come up with a solution for storing the energy from solar generators for the cold months—a breakthrough that has otherwise proved irritatingly elusive. The heat from the solar panels is stored in a salt hydrate, a solution of sodium acetate that features a number of special properties. Af Bertel Henning Jensen Afløseren for det gammeldags, miljøbelastende oliefyr er i gang med at blive sat op på DTU i Lyngby. Forskere fra DTU Byg udvikler et system, der skal løse et af de helt centrale problemer med den langt mere bæredygtige solvarme: Lagring af solens energi til kolde tider. Problemet er enkelt, men svært at løse: Solvarme fungerer i sagens natur bedst i sommermånederne, men når behovet er stort, om vinteren, producerer solpaneler mindre energi. Det er Solvarmegruppen på DTU Byg med lektor Simon Furbo i spidsen, der sammen med en håndfuld andre forskere og EU-penge i ryggen har skabt projektet, som skal sikre lagring af energien fra solvarme, så den kan gemmes til koldere tider - noget, der hidtil har været umuligt. Varmen lagres i et salthydrat, en opløsning af saltet natriumacetat, som har nogle helt særlige egenskaber. Salthydratet kan nemlig, når det varmes op, så det smelter, lagre energi, uden at den forsvinder, som den jo gør med nutidens solvarmeløsninger, hvor man blot varmer en vandtank op. Smeltet salt rummer en masse energi, som i princippet kan stå til evig tid, fordi energien først frigives, hvis saltet tilsættes et krystal. På den måde kan solpanelejere gemme lidt af sommerens solskin til de kolde vintermåneder, forklarer videnskabelig assistent Jakob Berg Johansen fra DTU Byg: „I det øjeblik saltet bliver 58 grader varmt, så smelter det, og den energi, vi har lagret i det, forsvinder ikke. Når saltet køles ned igen, så vil det gerne blive til krystaller, men det gør det ikke, før det har noget at lave krystaller omkring, noget, der starter processen. Så snart vi så putter en lillebitte krystal ned i det, så krystalliserer det hele på omkring et minut – og når det sker, så frigives energien og dermed varmen. Det bliver med det samme 58 grader varmt igen, og den varme kan vi så varme folks vand og huse op med,“ siger Jakob Berg Johansen. Markedet vil være der Indtil videre har han og hans kolleger skabt en række prototyper, som er stillet op på DTU, hvor man det næste år vil illudere et parcelhus og se, om det kan lykkes at holde det varmt hele året kun ved hjælp af solvarme. Formålet er at teste systemet grundigt igennem, inden det sættes i produktion og markedsføres til de mange parcelhuse i Danmark, som ikke har adgang til fjernvarmevarmenettet og derfor er afhængige af andre varmekilder i vinterhalvåret. „Olie og naturgas har domineret markedet hidtil, men det er langsomt ved at vende, fordi man er blevet mere opmærksom på de negative sider ved fossile brændstoffer,“ siger Jakob Berg Johansen. „Der skal stadig en del udvikling til, før idéen prismæssigt og teknologisk er oppe i fart. Men vi kan se, at markedet er der – eller kommer til at være der – fordi man vil væk fra gammeldags oliefyr. Kina er lige nu verdens største solvarmemarked, og det afspejles også i dette projekt, hvor vi har fem-seks kinesiske forskere tilknyttet lige nu.“ Ventilations- og varmepumpevirksomheden Nilan har bidraget med udvikling og produktion af de lagermoduler, som skal rumme saltopløsningen. Her lægger seniorprojektleder Henry Yndgaard ikke skjul på, at lysten til at være med i projektet står på to ben: „Alle de moduler, vi har leveret, er håndfremstillet, så det er jo en omkostningstung proces. Til gengæld er det et spændende projekt, og det overordnede tema med lagring af solvarme er rigtig spændende, og der vil vi gerne være med helt fremme – også med henblik på fremtidige forretninger,“ siger han. FOTO SHUTTERSTOCK Jakob Berg Johansen og Simon Furbo har et bud på fremtidens lagring af solenergi. Jakob Berg Johansen and Simon Furbo have a solution for storing solar energy in the future. ■■Få mere at vide Jakob Berg Johansen, videnskabelig assistent, DTU Byg, jajoh@byg.dtu.dk EU-STØTTE TIL PROJEKTET Saltprojektet har fået navnet COMTES, Compact Thermal Energy Storage. Det er støttet af Seventh Framework-programmet og gennemføres i samarbejde med det tekniske universitet i Graz, Nilan A/S og Kingspan, Nordirland. FOTO MIKAL SCHLOSSER SE VIDEO OM PROJEKTET kortlink.dk/fh4s 4  |  FORSKNING / RESEARCH  |    NR. 1·2015 SCAN TO READ FULL ARTICLES dtu.dk/1501


DTUavisen0115
To see the actual publication please follow the link above