Page 7

DTUavisen0115

  NR. 1·2015  |  FORSKNING / RESEARCH  |  7 Nordhavn showroom for ny energiteknologi UDSTILLINGSVINDUE DTU skal stå i spidsen for et storbylaboratorium i Københavns Nordhavn. Nordhavn showroom for new energy technology SHOWCASE Over the coming years, a consortium led by DTU is to carry out a demonstration project under the heading of ‘EnergyLab Nordhavn’, with a total budget of DKK 129 million. The intention is to demonstrate how electricity and heating, energy-flexible buildings and electric transport can be integrated in a sustainable energy system. It is also hoped that the project will generate innovative business models, new energy technologies and intelligent operating solutions that can be used all over the world in the densely populated low-energy metropolises of the future. Over the next 50 years, the Nordhavn region of Copenhagen will be expanded into a sustainable urban area with 40,000 new residents and 40,000 new jobs. Nordhavn will spearhead the realization of Copenhagen’s ambitious goal of becoming the world’s first climate-neutral capital. ■■Aktuel ph.d. Et udpluk af de nyeste ph.d.-afhandlinger på DTU Redigeret af Tore Vind Jensen Ny forklaring på grisediarré I mange lande har griseavlere og dyrlæger gennem de seneste ti år rapporteret om forekomsten af en ny form for spædgrisediarré: NNPD, ny neonatal porcin diarré, der rammer spædgrise inden for deres første leveuge. Årsagen er ukendt, og almindelige forebyggelses - og behandlingstiltag med vacciner og antibiotika har ingen eller begrænset effekt. Marie Louise Hermann-Bank har i sit ph.d.-projekt undersøgt tarmfloraens rolle ved NNPD og blandt andet vist, at NNPDgrise havde over 20 gange så mange bakterier af typen enterokokker som kontrolgrise. Hun foretog i alt tre studier, og samlet set understøtter de hinanden i, at enterokokker kan være involveret i udviklingen af NNPD. Enkel nedkøling og opvarmning Opvarmnings- og nedkølingsprocesser er centrale i den industrielle forarbejdning af fødevarer. Martin Gram Christensen fra DTU Fødevareinstituttet har i sit ph.d.-projekt udviklet et simpelt beregningsværktøj, der kan bruges med almindelige regneark. Det sikrer, at værktøjerne kan implementeres i de softwareløsninger, som den fødevareproducerende industri bruger i dag. Værktøjerne vil især kunne bruges til nedkøling af emballerede fødevarer, opvarmning af fødevarer ved lav temperatur (<100°C) og kogeprocesser. Nye el-løsninger til vedvarende energi Elsektoren vil stå over for betydelige udfordringer, efterhånden som andelen af decentrale, fluktuerende og kun delvist kontrollerbare vedvarende energikilder øges. De vigtigste problemer i forbindelse med en høj andel af vedvarende energi i elsystemet relaterer sig til tabet af fleksibel el-produktion, som er nødvendig for at bevare forsyningssikkerheden. Det kan være med til at forstyrre balancen i el-systemet og det er nødvendigt at finde måder at integrere de nye energiteknologier på. I sin ph.d.-afhandling gennemgår Alessandro Pensini fra DTU Elektro problemet med håndtering af moderne energisystemer. Resultater fra pilotprojekter, tekniske studier og simuleringer viser, at et fremtidigt energisystem baseret på vedvarende energi er muligt, både fra et teknisk og et økonomisk synspunkt. Men hvert system må betragtes og analyseres separat. Misvisende evakueringstider Langtfra alle er sikret på lige fod i tilfælde af en nødsituation i en bygning. Kun ganske få evakueringsstudier beskriver nemlig børn, ældre og mennesker med funktionsnedsættelser, og derfor er de ikke i samme udstrækning medtaget i de modeller, som anvendes til at beregne evakueringstider. I sit ph.d.-projekt udførte Janne Gress Sørensen fra DTU Byg derfor en række forsøg med personer både med og uden funktionsnedsættelser for at undersøge deres adfærd og bestemme deres hastigheder under en evakuering. Forsøgene viste bl.a., at evakueringstiden for blandede grupper var næsten dobbelt så stor som for grupper af voksne uden funktionsnedsættelser. Derfor lyder anbefalingen, at praksis på området ændres. ■■Current PhD A selection of the most recent PhD theses at DTU New explanation for diarrhoea in pigst · Simple cooling and heating · New electricity solutions for sustainable energy · Misleading evacuation times Af Christina Tækker Et konsortium ledet af DTU skal i de kommende år gennemføre et demonstrationsprojekt med navnet EnergyLab Nordhavn med et samlet budget på 129 mio. kr. Det skal vise, hvordan el og varme, energifleksible bygninger og elektrisk transport kan tænkes sammen i et bæredygtigt energisystem, og projektet skal munde ud i innovative forretningsmodeller, nye energiteknologier og intelligente driftsløsninger, der kan anvendes i fremtidens tætbefolkede lavenergibyer over hele verden. I løbet af de næste 50 år bliver Københavns Nordhavn udbygget som et bæredygtigt byområde med 40.000 nye beboere og 40.000 nye arbejdspladser. Nordhavn skal være spydspids i realiseringen af Københavns ambitiøse mål om at blive verdens første klimaneutrale hovedstad. Og arbejdet mod en CO2-neutral bydel er godt på vej. Samtidig med at der bliver bygget i Nordhavn, bliver der arbejdet intenst med at finde fleksible løsninger til fremtidens energisystem. „Den primære udfordring ved at omstille energisystemet i byerne til et bæredygtigt system, er at skabe fleksibilitet, som muliggør integrationen af fluktuerende vedvarende energi,“ siger Jacob Østergaard, professor og leder af Center for El og Energi på Institut for Elektroteknologi. „Det kræver, at man tænker energisystemerne sammen. Byerne står for en stor del af energiforbruget og vil i fremtiden vokse eksplosivt. Derfor gælder det om at implementere de rigtige løsninger fra begyndelsen.“ Som led i projektet udfører DTU analysearbejde, evaluerer løsninger og udvikler algoritmer. Der vil være tilknyttet ni ph.d.-projekter på DTU alene og fire postdoc-stillinger til projektet, der forventes at involvere omkring 40-50 medarbejdere. Projektet går officielt i gang 1. april. Bag projektet står DTU Elektro, DTU Mekanik og DTU Byg i samarbejde med et konsortium, der tæller Københavns Kommune, HOFOR, DONG Energy, By og Havn, ABB, Balslev, CleanCharge, METRO THERM, Glen Dimplex og PowerLab-faciliteterne. Af projektets budget på 129 mio. kr. er 77 mio. bevilliget af Energiteknologisk udvikling og demonstration (EUDP) under Energistyrelsen. Beboere skal agere fleksibelt Det er første gang, man i denne størrelsesorden sammentænker forskellige forsyningsarter i et samarbejde mellem relevante aktører fra myndigheder, forsyningsselskaber, industri og videninstitutioner. Målet er at demonstrere, hvordan man kan gennemføre en effektiv omstilling af energisystemet, der integrerer – og på optimal vis udnytter den vedvarende energi. Desuden vil man teste, hvordan man lagrer el, varme og el til elbiler med intelligente ladeløsninger. Endelig undersøger man, hvordan man kan opvarme og køle lavenergibygningerne i Nordhavn, og hvordan man får beboerne til at agere fleksibelt og skifte mellem energiformer, når der f.eks. er overskud af vind- eller solenergi. Københavns Nordhavn bliver udbygget i løbet af de næste 50 år. The Nordhavn district of Copenhagen will be expanded over the coming 50 years. FOTO SHUTTERSTOCK FOTO SHUTTERSTOCK ILLUSTRATION: COBE / SLETH / POLYFORM / RAMBØLL. ■■Få mere at vide Jacob Østergaard, professor, leder af Center for El og Energi på Institut for Elektroteknologi, joe@elektro.dtu.dk. SCAN TO READ FULL ARTICLES dtu.dk/1501


DTUavisen0115
To see the actual publication please follow the link above