Page 15

DTUavisen0714

  nr. 7·2014  |  UDDANNELSE / EDUCATION  |  15 Nye studerende skal hurtigere igennem studiet fremdriftsreform Fra dette semester er der nye regler for, hvor mange ECTS-point, man skal tage om året. DTU har indført forskellige tiltag, der skal hjælpe de studerende. Af Marianne Vang Ryde Nu træder studiefremdriftsreformen i kraft. Nye bachelor- og diplomingeniørstuderende skal fra dette semester tage undervisning svarende til 60 nye ECTSpoint hvert studieår, og de bliver automatisk tilmeldt eksamen i de valgte fag. Hvis den ikke bestås, er der tvungen reeksamination i maj for vintereksaminer og i august for sommereksaminer. Bestås den heller ikke, har man et forsøg mere, som man kan placere, når man vil. Men kravet om 60 nye point pr. år gælder stadig. Også valgfrie kurser bliver bindende, når man først har meldt sig til dem. Hermed er der skruet op for kravene til alt det direkte eksamensrelaterede, mens mulighederne for at arbejde med innovative projekter og måske prøve en forretningsidé af eller involvere sig i studenterpolitisk arbejde er blevet mindre. Det bekymrer uddannelsespolitisk koordinator i Polyteknisk Forening Christian Engstrøm, der har været med i styregruppen for udmøntningen af regeringens fremdriftsreform. Og dermed er han helt på linje med underdirektør Jørgen Jensen fra Afdelingen for Uddannelse og Studerende (AUS). „Vi er nervøse for, at reformen vil føre til en skævvridning. Problemerne vil jo blive størst for de studerende, der har det sværest med studiet - men som med mere tid sagtens kan blive gode ingeniører,“ siger Jørgen Jensen og tilføjer, at politikerne, så vidt han kan bedømme, har glemt at indregne det samfundsmæssige tab, der opstår, når studerende må opgive et studium. Flere undervisningsperioder For at hjælpe de studerende har DTU indført to nye 3-ugers undervisningsperioder i juli og august, således at man kan bruge en del af sommerferien til enten at læse op på et dumpet fag eller eventuelt tage nogle ekstra point, så man kommer forud for studieplanen. „Man kan så at sige sætte nogle point i banken og på den måde få luft til at arbejde med en innovativ idé eller involvere sig i studenterpolitisk arbejde,“ siger Jørgen Jensen og tilføjer, at der selvfølgelig er en række særlige forhold, for eksempel sygdom, som kan give dispensation. En anden nyskabelse på DTU er en såkaldt studiestartprøve, som skal fange dem, der ikke er aktive studerende. Den ligger ca. seks uger inde i første semester. „Foreløbig er det bare studiestartsevalueringen, som det nu bliver obligatorisk at udfylde. Men prøven skal udvikles, så den får et mere pædagogisk sigte, f.eks. ved at spørge ind til den studerendes planer for tilrettelæggelsen af studiet,“ siger Jørgen Jensen. Ikke optimalt Polyteknisk Forening og AUS har hele tiden været enige om, at regeringens reform ikke var den bedste måde at skrue på uddannelsesudgifterne. „For DTU er det vigtigere, at vores studerende bliver dygtige ingeniører, der kan gøre fyldest i samfundet, end at de bliver færdige på normeret tid. Men vi udmønter naturligvis loven, som den er vedtaget,“ siger Jørgen Jensen. Og Christian Engstrøm er enig: „Reformen er alt for firkantet i sine krav. Valgfriheden og fleksibiliteten forsvinder, og de nye regler vil hindre mange studerende i at engagere sig i alt det, der kan udvikle dem til mere innovative ingeniører og i det hele taget helstøbte mennesker. Hvis kravet er, at vi på DTU i gennemsnit skal komme igennem studiet 2,4 måneder hurtigere, så lad os da selv om, hvordan vi gør det. Der er ikke behov for at detailstyre danske universiteter på den måde. Den slags styring har vi i øvrigt allerede: Det hedder udviklingskontrakter,“ siger han. Et synspunkt, som han også har givet udtryk for i et debatindlæg trykt i Berlingske den 15. juli. AA Reformen er alt for firkantet i sine krav. Valgfriheden og fleksibiliteten forsvinder. Christian Engstrøm, uddannelsespolitisk koordinator, PF ■■Få mere at vide Jørgen Jensen, underdirektør, Afdelingen for Uddannelse og Studerende, jorje@adm.dtu.dk Christian Engstrøm, uddannelsespolitisk koordinator, Polyteknisk Forening, uddannelse@pf.dk Læs mere på Portalen Studiefremdriftsreformen kort • Obligatorisk tilmelding til 60 ECTS-point pr. år • Obligatorisk tilmelding til eksamen og evt. 1. omprøve • Tilmelding til valgfrie kurser er bindende efter eftertilmeldingsperioden • Obligatorisk meritoverførsel af forhåndsgodkendte uddannelseselementer • DTU har indført to nye 3-ugersperioder, en i juli og en i august • DTU har indført en studiestartprøve seks uger inde i første semester • Obligatorisk tilmelding til 60 ECTSpoints og eksamen gælder i første omgang kun for bachelor- og diplomingeniørstuderende, der starter efteråret 2014. Fra sommeren 2015 gælder hele reformen for alle studerende på DTU. Kursus giver mere dialog på dansk Sprog Et danskkursus for udenlandske medarbejdere involverer ’buddies’, der sikrer mere dansk på arbejdspladsen. Af Henrik Larsen For mange af DTU’s udenlandske medarbejdere er det sin sag at blive så gode til dansk, at de kan byde ind i diskussioner i personalegruppen, på seminarer eller i private selskaber. Og hvis deres kolleger oven i købet vælger at tiltale dem på engelsk, kan den sproglige integration have lange udsigter. Det problem skal et danskkursus på 10 lektioner i efteråret rette op på. „Kursusforløbet bygger primært på dialoger og oplæg fra deltagerne selv. Som en væsentlig del af kurset har hver deltager udpeget en buddy på arbejdspladsen, som har været med til at sikre, at deltageren også bliver talt med på dansk,“ siger Pia Lohse, elev- og kursuskoordinator i Koncern HR. Kurset har titlen ’Danish - A working language at DTU’ og er udviklet i et samarbejde mellem DTU’s internationale HR-afdeling, IFS, og medarbejdernetværket DTU Blender. Det er rettet mod udenlandske medarbejdere, som allerede er godt integreret i Danmark, kan tale dansk og har gennemført de obligatoriske danskkurser hos f.eks. Hellerup Sprogskole. Denne gruppe har et fortsat stort behov for at blive bedre til dansk, så de kan navigere rundt i alle de usagte linjer i dialogen med danskere. For kan man ikke det, så fastholdes man fortsat som fremmed i en gruppe og kan have svært ved at byde ind i diskussioner både i en personalegruppe, på seminarer, forelæsninger og i private selskaber. „Det er en stor fejl kun at tale engelsk med udenlandske kolleger, fordi det er nemmest. De bliver ikke bedre til dansk og lærer aldrig fagudtryk på dansk. De buddies, der har været involveret i processen, har taget ansvar, og én deltager har fortalt, at der nu kun bliver talt dansk på hans arbejdsplads. Det har virkelig forandret deltagerens hverdag, og for hver dag bliver det bedre,“ siger Pia Lohse. Efterårets kursusforløb med i alt 10 lektioner starter 17. september og slutter 26. november. ■■Få mere at vide Pia Lohse, elev- og kursuskoordinator, Koncern HR, pilo@adm.dtu.dk Tilmelding senest 10. september på Portalen. Foto DT U Course provides more dialogue in Danish Language For many of DTU’s foreign employees, developing a sufficient command of Danish remains a challenge. A 10-lesson Danish course in the autumn aims to set the record straight. New students must complete their studies faster study progress refo rm Study progress now coming into force. As of this semester, new BSc and BEng students will be required to take classes corresponding to 60 new ECTS credits each academic year and will automatically be registered for the exam in the chosen subject. Failure to pass automatically triggers re-examination in May for winter exams and in August for summer exams. Students failing to pass the re-examination are allowed one further pass attempt, which can be taken at their discretion. However, the requirement for 60 new points per year still applies. Optional courses will also be binding once students have signed up for them. This represents a tightening of all direct exam related requirements, while the opportunities to work with innovative projects, a business idea or to be involved in student politics have similarly been curtailed. Education policy coordinator at Polyteknisk Forening (PF student association) Christian Engstrøm finds the trend worrying. Scan to read FULL articles dtu.dk/1407 AA Man kan så at sige sætte nogle point i banken og på den måde få luft til at arbejde med en innovativ idé. Jørgen Jensen, underdirektør, Afdelingen for Uddannelse og Studerende


DTUavisen0714
To see the actual publication please follow the link above