Page 18

DTUavisen0714

18  |  CAMPUSLIV / CAMPUS LIFE  |    nr. 7·2014 30-40 ingeniører, arkitekter og andre specialister koordinerer det komplicerede Life Science-byggeri. 30-40 ingeniører, arkitekter og andre specialister koordinerer det komplicerede Life Sciencebyggeri. De bygger en fælles projektkultur Life Science Rådgiverhold og bygherre arbejder tæt sammen i forbindelse med DTU’s største byggeprojekt. Det forbedrer kommunikationen og formindsker risikoen for forsinkelser. Af Christina Tækker Når DTU’s projektchef for Life Sciencebyggeriet, Claus Møller Rasmussen, skal rådføre sig med COWI’s projektchef for rådgiverteamet, Peter Bjersing, behøver han ikke at ringe eller skrive en mail. I stedet går han lige ned ad gangen for at få svar på sine spørgsmål med det samme. Dermed sparer han både tid og undgår misforståelser. Hele rådgiverholdet bag DTU’s største byggeprojekt Life Science sidder nemlig sammen med bygherren i storlokaler i bygning 204. Holdet består af ca. 30-40 personer, der tæller ingeniører, arkitekter og specialister inden for bl.a. bæredygtighed, arbejdsmiljø, drift, vedligehold og biosikkerhed/biosikring. Sammen koordinerer de det teknisk komplicerede byggeri med fokus på sikkerhed, budget og tidsplan. Når bygningerne, der skal huse Life Science og Bioengineering, står færdige i begyndelsen af 2017, vil de bestå af fem etager, som omfatter ca. 50.000 kvm. Et bygningskompleks, der samler ca. 800 medarbejdere fra de tre institutter DTU Aqua, DTU Fødevareinstituttet og DTU Veterinærinstituttet. „Det tætte samarbejde betyder en stor respekt for hinandens arbejde. Vi ser konkret, hvad det betyder for arkitekternes arbejde, hvis vi foreslår en ingeniørmæssig ændring – og omvendt. På den måde bliver vi bedre til at koordinere projektet. Det betyder i sidste ende, at der er mindre risiko for forsinkelser,“ siger Peter Bjersing. Handler om kommunikation Siden projektkontoret blev oprettet i september 2012, har medarbejderne fået støtte fra en proceskonsulent til at skabe den helt særlige samarbejds-tankegang. I dag fejrer teamet hinandens fødselsdage, spiser morgenmad sammen hver tirsdag, drikker fredags-øl og fejrer succeserne med hinanden. „At bygge handler om at kommunikere. Her er kommunikation mellem bygherre og rådgiverhold kun en del af projektet – vi inddrager også kommende brugere af Life Science-bygningen samt Holdet ba g Life Science-byggeriet Bygherre er DTU. COWI er totalrådgiver med et team af underrådgivere, der består af Christensen & Co Arkitekter, Rørbæk & Møller Arkitekter, Wessberg Rådgivende Ingeniører, NNE Pharmaplan og Schul Landskabsarkitekter. Niras er bygherrerådgiver, Alectia er byggeleder og commissioning ansvarlig. MT Højgaard er entreprenør på den igangværende råhusentreprise. de omkringliggende beboere og ansatte på DTU for at informere om støj, gener og byggeproces. Jeg tror, at det faktisk er en af byggeriets alle største udfordringer – at indfri de forventninger, man har til hinanden,“ siger Claus Møller Rasmussen. ■■Kort nyt Navne og karriere Redigeret af Marianne Vang Ryde Jubilæer Susanne Preusse, bibliotekar, DTU Bibliotek, 40 år 1/7 Jørgen Dalskov, fiskerikonsulent, DTU Aqua, 40 år 1/7 Tove Grethe Nielsen, specialkonsulent, DTU Bibliotek, 25 år 3/7 Kasper Grann Andersson, seniorforsker, DTU Nutech, 25 år 7/7 Svend Højgaard Svendsen, professor, DTU Byg, 40 år 15/7 Solvejg Bennov, afdelingsbibliotekar, DTU Biblioteket, 40 år 1/8 Claus Sternberg, lektor, DTU Systembiologi, 25 år 15/8 Povl Brøndsted, seniorforsker, DTU Vindenergi, 40 år 1/9 Anette Susanne Krogsbøll, lektor, DTU Byg, 25 år 1/9 Leonardo de Chiffre, professor, DTU Mekanik, 40 år 9/9 Jørgen Villadsen, lektor, DTU Compute, 25 år 28/9 Goddag Carlsberg har pr. 1. juni overdraget tre NMR-instrumenter til DTU. Sebastian Meier arbejdede på Carlsberg i det Nationale Center for NMR, og han følger nu med instrumenterne til DTU Kemi, hvor han blev ansat som seniorforsker 1. juni. På Carlsberg har han arbejdet med meget komplekse kulhydratblandinger og fermenteringen af gær; med NMR-instrumenterne kan man nemlig følge det enkelte atom i processen fra kulhydrat til ethanol eller analysere hundredevis af kulhydrater. Sebastian Meier, der er tysk og har en ph.d. i biofysik fra Schweiz, glæder sig til nye samarbejdsmuligheder med forskere på tværs af DTU. „NMR-centeret bliver et fantastisk udgangspunkt for at løse vigtige samfundsproblemer,“ siger han. Farvel I 34 år har Tove Rønne været garant for, at der til enhver tid var rene glas og kolber i DTU Kemis laboratorier. Tove har været en streng, men kærlig hjælp, som forlangte, at alt skulle være skyllet, når hun modtog det. Til gengæld kunne man altid regne med hurtig service, når øvelserne kørte. Og så har hun med stor glæde fulgt de mange ph.d.-studerende på deres vej gennem systemet – ofte også efter de havde forladt DTU. „Jeg har haft det supergodt her og kunne sagtens være fortsat, hvis ikke min mand var stoppet med sit arbejde, og vi var flyttet ned i sommerhuset ved Kalundborg,“ siger Tove, som netop er fyldt 70, men stadig er sprængfyldt med energi. ■■News in brief Building a common project culture New professor · Anniversaries · Hello · Goodbye Life Science When DTU’s project manager for the Life Science building, Claus Møller Rasmussen, needs to consult with Peter Bjersing, COWI’s advisory team project manager, he does not need not to call or write an email. Instead, he walks straight down the hallway to get an immediate answer to his questions, thus saving time and avoiding misunderstandings. The entire advisory team behind DTU’s biggest construction project—Life Science— share the same spacious office space with the project developer in Building 204. The team consists of approximately 30-40 people—engineers, architects and specialists in sustainability, health, safety, operation, maintenance and biosafety, to name but a few. Together they coordinate the technically complex building project, focusing on safety, the budget and the construction schedule. When the buildings are completed at the beginning of 2017, they will consist of five storeys providing approx. 50,000 m2 of floorage. The new complex unites around 800 staff from DTU Aqua, DTU Food and DTU Vet. privatfoto privatfoto ■■Få mere at vide Claus Møller Rasmussen, DTU’s projektchef for Life Science-byggeriet, clausm@dtu.dk Peter Bjersing, projektchef for rådgiverteamet, pb@cowi.dk Læs mere på kortlink.dk/dtu/eqek Foto mikal schloser 30-40 ingeniører, arkitekter og andre specialister koordinerer det komplicerede Life Science-byggeri. 30-40 engineers, architects and other specialists will coordinate the complex Life Science complex.


DTUavisen0714
To see the actual publication please follow the link above