Page 19

DTUavisen0714

  nr. 7·2014  |  CAMPUSLIV / CAMPUS LIFE  |  19 ■■Få mere at vide Hanne Alexander, chefsekretær, AØR, hale@adm.dtu.dk Ballerup Campus klar til at modtage flere studerende Kvadratmeter Større undervisningslokaler, opfriskede auditorier og nye netværkscentre. Med sommerens ombygning på Ballerup Campus får studielivet et løft. Af Marianne Vang Ryde I løbet af sommeren har CAS sammen med DTU Diplom arbejdet intensivt på at gøre DTU Ballerup Campus endnu bedre egnet til at tage imod de mange nye diplomingeniørstuderende. Der er etableret flere store undervisningslokaler til 50 og 60 personer med moderne AV-udstyr, med nye møbler og mulighed for undervisning på tværs af lokalerne. De fire auditorier er blevet malet hvide og har fået nyt stof på hynderne og flere el-paneler til laptops på tilhørerrækkerne. Og så er der etableret tre nye netværkscentre, som samler flere studiefaciliteter med plads til institutkoordinatorer, grupperum, café-miljøer og centrale funktioner som reception, kontakt til erhvervslivet, CV-sekretariat m.m. På DTU Diplom ser man frem til at byde en masse studerende velkommen til de nye faciliteter, som skal styrke studielivet - også på tværs af uddannelsesretningerne. Knowledge sharing can also benefit working environment Management change One of the first things Gitte McCluskey Nielskov noticed when she applied for the job as Health & Safety Manager was that DTU is committed to contributing to solving global problems and benefiting society. She finds this a meaningful vision. As a RUC cand.techn.soc. graduate with an MSc thesis in health, safety and the environment, Gitte was herself intent on ‘saving the world’. "DTU is really fascinating workplace where focus is on applying knowledge in practice,” says McCluskey Nielskov, who is looking forward to developing DTU’s safety culture. Af Marianne Vang Ryde Noget af det første, Gitte McCluskey Nielskov bemærkede, da hun søgte stillingen som arbejdsmiljøchef, var, at DTU ønsker at bidrage til at løse globale problemer og være til gavn for samfundet. Det er en dejlig vision, synes hun. Gitte ville selv ’redde verden’, da hun forlod RUC som cand.techn.soc. med speciale i arbejdsmiljø og miljø. Hun har opbygget velfungerende sikkerhedsorganisationer i medicinalfirmaet Pharmazell og i DONG Energy. Her fik hun efter en omstrukturering en stilling, der indebar mere projektledelse, og hun søgte stillingen som arbejdsmiljøchef på DTU for igen at få mere fokus på det sikkerhedsrelaterede arbejde. „DTU er et superspændende sted, hvor man lægger vægt på at få sin viden i spil. Jeg tænker, at forskningen, for eksempel inden for risikovurdering, også vil kunne understøtte arbejdsmiljøområdet. Videndeling er i det hele taget vigtig,“ siger Gitte McCluskey Nielskov, der glæder sig til at videreudvikle sikkerhedskulturen på DTU. Da DTUavisen talte med Gitte McCluskey Nielskov, var hun meget ny i jobbet, men det er hendes indtryk, at der er vældig godt styr på det kemiske og ergonomiske. Det skal selvfølgelig fastholdes, og samtidig mener hun, at der med fordel kan skabes et fælles fokus på det psykiske arbejdsmiljø, som er afgørende for trivsel, arbejdsglæde og muligheden for at nytænke og skabe. „Det er ikke så nemt at tackle. For eksempel er det en udfordring at få defineret, hvad stress er, og hvordan det skal forebygges,“ siger hun og uddyber, at åbenhed og ledelsesmæssigt mod er vigtige parametre i arbejdet med at skabe optimale rammer for et godt arbejdsmiljø. „På DTU har man selvledelse, men hvad betyder det egentlig? Mange medarbejdere forventer mere af sig selv, end deres ledere gør. Ansvar er en motivationsfaktor, men man må ikke glemme, at den endelige prioritering er op til lederen. Det er vigtigt at have en konstant dialog om forventningerne. En til en-samtaler mellem leder og medarbejder er ikke nødvendigvis noget, der kun skal forekomme en gang om året.“ Økonomifolk flytter sammen Kvadratmeter Hempels fraflyttede administrationsbygning er AØR’s nye fælles base. Videndeling kan også gavne arbejdsmiljøet Chefskifte Den 1. juni startede Gitte McCluskey Nielskov som ny arbejdsmiljøchef. En af hendes kongstanker er, at vi skal blive bedre til at dele viden og erfaringer. ■■Få mere at vide Gitte McCluskey Nielskov, arbejdsmiljøchef, Koncern HR, gimni@adm.dtu.dk Gitte McCluskey Nielskov glæder sig til at videreudvikle DTU’s sikkerhedskultur. Gitte McCluskey Nielskov aims to develop DT U’s safety culture. Foto Thorkild Christensen Foto Mikal Schloser Af Marianne Vang Ryde I august flyttede hovedparten af medarbejderne i Afdelingen for Økonomi og Regnskab (AØR) ind i den bygning, DTU har købt af malingfirmaet Hempel. Bygningen er nu DTU’s nordligste forpost. 180 AØR-medarbejdere fra 101 og økonomicentrene flyttede i starten af august ind i den nyindrettede bygning 266. AØR er således nu samlet på én lokation på nær de medarbejdere, der sidder i Hirtshals og på Risø Campus. „Sammenflytningen passer perfekt ind i visionen ’Ét AØR’, hvor vi blandt andet arbejder på at skabe et større fællesskab mellem AØR’s medarbejdere med mere videndeling og samarbejde på tværs af centrene,“ siger chefsekretær Hanne Alexander. Der er blevet indrettet enmands- såvel som storrumskontorer, fælleslokaler og tekøkkener i bygningen, som ikke er helt ung. Facaden har fået et løft, og varmeanlægget er fornyet, så det kan leve op til DTU’s målsætninger for bæredygtighed. Udendørs arbejder Campus Service på at få hele området til at fremstå som en naturlig del af DTU. Derfor er der også blevet flyttet en del jord fra udgravningen til andre byggerier hen på Hempelgrunden, så niveauforskellene er udlignet. Finance functions under one roof Relocation In August, the majority of staff in the Office for Finance and Accounting (AØR) moved into the building DTU acquired from the coatings supplier Hempel. The building now represents DTU’s northernmost outpost 180 AØR employees. Scan to read FULL articles dtu.dk/1407 Ballerup Campus geared to receive more students More space Over the summer, CAS and DTU Diplom have made a concerted effort to improve DTU Ballerup Campus with respect to welcoming its many new BEng students.


DTUavisen0714
To see the actual publication please follow the link above