Page 20

DTUavisen0714

Strøm til alle Power for all Langt de fleste har en computer med til eksamen, og det kræver strøm… The vast majority of students bring a computer requiring a power supply… 1.250 dobbeltstikdåser med jordforbindelse ud lægges ud earthed, two-way plug adaptors are laid 4,5 kilometer strømforsyningskabler bliver trukket kilometres of cable are run out 5.000 strips skal der til for at montere det hele cables ties are needed to assemble everything Stoleleg Musical chairs Det kræver ikke så lidt at få plads til alle til eksamen… Making room for all the exams is a major logistical undertaking… 1.200 sæt borde og stole sættes op sets of tables and chairs are needed 42 Veteranen Holger Koppel er 88 år og har været eksamensvagt to gange om året siden 1990, da han begyndte at undervise i regnskab på Den Polytekniske Læreanstalt (i dag DTU) - dengang var tilsynet en del af lærerens job. Siden er han blevet hængende i eksamensfabrikken, også efter han blev pensioneret i 1996 som 70-årig. „Bortset fra gagen, så får jeg det ud af det, at jeg kan snakke med de unge, hvilket Eksamensfabrikken Logistik Hvert semester afvikler DTU skriftlige eksaminer i ca. 200 fag. Det kræver en helt særlig indsats bag kulissen – samt en masse møbler, strøm og forholdsregler. Exam Factory Logistics Each semester, DTU holds written examinations in approximately 200 subjects —a logistical exercise requiring an extraordinary behindthe 14.000 jeg virkelig nyder. Min kone har bandet over mit eksamensengagement, fordi at dengang butikkerne ikke havde åbent i døgndrift, skulle jeg tit være tilsyn fredag eftermiddag – og der skulle vi handle,“ fortæller han. Det er i øvrigt Holgers fars halvfætter, Nils Koppel, der har tegnet DTU’s lokaler på Lundtoftesletten. Eksamenstilsyn Invigilators Der skal også være nogen til at sørge for god ro og orden… Someone also has to be on hand to ensure that everything is done by the book… 180 eksamensvagter bliver ansat til at servicere eksaminanderne invigilators are on site to monitor examinees af dem er ægtepar of them are married couples 10% 75 78 The veteran Holger Koppel is 88 and has been an invigilator twice a year since 1990 when he began teaching accounting at the College of Advanced Technology (now DTU)—back then exam supervision was part of a teacher’s job. After that, he stayed on at the exam factory, even after retiring in 1996 at the age of 70. 400 af dem opstilles alene i Sportshallen 400 of them alone are set up in the Sports Hall Ssshh vi tænker… Ssshh, we’re thinking... Sprinklere, automatiske persienner, tagarbejde, reparationer og græsslåning indstilles, flyttes eller gøres på et andet tidspunkt, når de studerende eksamineres. Ventilationen i Sportshallen har en særlig ”eksamensopsætning” for at opnå en optimal temperatur med minimal støj. Sprinklers, automatic blinds, roof work, repairs and lawn mowing are suspended, moved or rescheduled during exams. The air conditioning in the Sports Hall has a special ‘exam setting’ enabling optimum temperature with a minimum of noise. lokaler i 8 bygninger bruges til de skriftlige eksamener rooms in eight buildings are set aside for written exams af dem er overtilsyn of them in a supervisory capacity år er eksamensvagternes gennemsnitsalder is the average age of invigilators gange følger hver eksamensvagt nogle på det lille hus, givet at alle eksaminander holder én tissepause pr. eksamen Each invigilator accompanies an examinee to the bathroom an average of 78 times given that all examinees take one toilet break per exam 50 ekstra el-tavler sættes op extra breaker panels are installed 20 Eksamenssæt Exam papers Der er også en masse arbejde hos underviserne… There is also a lot of work for the lecturers... besvarelser skal rettes i perioden efter eksaminerne papers have to be marked in the period following the exams dage til en måned kan det tage at udvikle et eksamenssæt, fordi det skal være originalt It can take anywhere from 14 days to a month to prepare exam papers because they have to be original assignments 14 scenes effort—as well as a lot of furniture, power and precautions. Foto Caroline Jakobsen 20  |  CAMPUSLIV / CAMPUS LIFE  |    nr. 7·2014 Af Caroline Jakobsen


DTUavisen0714
To see the actual publication please follow the link above