Page 4

DTUavisen0714

4  |  FORSKNING / RESEARCH  |    nr. 7·2014 ■■Kort nyt Forskere og resultater Personlig kontakt styrker problemløsning Nye forskningsresultater fra DTU Compute viser, at man kan forudsige, hvor godt et hold vil klare sig, ud fra hvor stærke forbindelser holdet har. De forklarer nemlig holdets performance bedre end de enkelte medlemmers personlighed og viden, viser undersøgelsen. Forskningsresultaterne er netop offentliggjort i Nature Scientific Reports. Læs mere på kortlink.dk/dtu/eqe8 Virtuelt laboratorie gør læring til en leg Ny forskning fra DTU viser, at computersimulation anvendt i bioteknologiundervisningen på gymnasier og universiteter ikke alene får undervisningen til at hænge bedre fast, det ændrer også de unges syn på området. Det virtuelle laboratorium er baseret på matematiske algoritmer og understøttet af et design, som låner det bedste fra moderne computerspil. Laboratoriet er skabt i samarbejde med virksomheden Labster. Læs mere på kortlink.dk/dtu/eqec Ny dansk fødevare: Tang Japanere ryster på hovedet. Men det afskrækker ikke medarbejderne på Dansk Skaldyrcenter ved DTU Aqua. De er fast besluttede på at frembringe et dansk alternativ til de importerede plader af tang, som bruges i det traditionelle japanske køkken. I begyndelsen af marts blev de første plader af dansk sukkertang præsenteret på Skaldyrcenteret i Nykøbing på Mors. Fond investerer i DTU -forskning Den nyoprettede Danmarks InnovationsFond investerer nu for første gang i ny forskning og innovation på landets universiteter og i danske virksomheder. Samlet investerer fonden 179 mio. kr. i 19 projekter for at støtte aktiviteter inden for strategisk forskning, teknologiudvikling og innovation, der hvor risikoprofilen er for høj til, at virksomhederne selv kan foretage de fulde investeringer. Fonden investerer 79 mio. kr. i syv DTU-projekter. Læs mere på kortlink.dk/dtu/eqde Nanoteknologi skal give renere dieselmotorer Katalysatorer Nanoteknologi vil mindske både pris og miljøbelastning markant på katalysatorer til dieselmotorer. ■■News in brief Nanotechnology to provide cleaner diesel engines Personal contact reinforces problem-solving · Virtual laboratory facilitates learning · New Danish food: seaweed · Fund investing in DTU research Catalysts Nanotechnology will significantly reduce the price and environmental impact of diesel engine catalysts. It may seem paradoxical that a rare precious metal such as platinum is used in something as simple as smoky truck exhaust systems— nonetheless, this has always been a fundamental technological principle. When it comes to diesel engine catalysts— i.e. the element responsible for cleansing exhaust fumes particles—platinum has unfortunately proved to be the only viable option, which has resulted in material costs alone accounting for half of the price of a diesel catalyst. Such dependency on precious metals is both costly and unsustainable, which is why InnovationsFonden invested an impressive DKK 15 million—half of the total budget—in a project to find new catalyst materials based on nanotechnology. The collaborative project involves Aarhus University, Danish Technological Institute, Dinex A/S and DTU. Af Bertel Henning Jensen Det kan lyde paradoksalt, at dyre og sjældne metaller som platin skal bruges i noget så sodende og simpelt som udstødningssystemer i lastbiler, men det har ikke desto mindre altid været et grundvilkår. Desværre har der ikke hidtil været noget alternativ, hvis en dieselmotors katalysator, altså det element, der renser udstødningsluften for partikler, har skullet fungere, og det har betydet, at halvdelen af prisen for en dieselkatalysator er materialeomkostningerne alene. Det er en dyr og besværlig løsning at være afhængig af sjældne metaller – og derfor har InnovationsFonden skudt ikke mindre end 15 mio. kr. – halvdelen af det samlede budget – i et projekt, der skal finde nye katalysatormaterialer baseret på nanoteknologi. Samarbejdet omfatter Aarhus Universitet, Teknologisk Institut, Dinex A/S, som skal stå for produktionen, og endelig DTU, hvor professor Ib Chorkendorff bidrager med sine mere end 25 års erfaring i eksperimental overfladefysik, nanoteknologi og katalyse. „Jeg har ikke beskæftiget mig med andet end katalysatorer og overflade siden 1987. Derfor synes jeg, det er et interessant projekt, og jeg synes, det er sjovt, hvis min forskning kan bruges til noget konkret teknologisk,“ siger Ib Chorkendorff, der normalt arbejder med katalysatorer og nanomaterialer på grundforskningsniveau. Nye katalysatorer Essensen af projektet er, at Aarhus Universitet har udviklet en ny måde at fremstille katalysatorer på, og nu skal man så se på, hvilke nye muligheder for videre udvikling, det åbner. „Vores idé er at forsøge at lave katalysatorer til dieselmotorer, der er bedre end dem, der findes i dag, og navnlig at optimere brugen af platin, som jo er et rigtig dyrt materiale,“ siger Ib Chorkendorff. „Nanopartikler laver vi, fordi vi gerne vil have så meget overflade som muligt. Men ting kan ikke lide at have overflade - to dråber vand smelter jo for eksempel sammen til en større for at mindske overfladeenergien. Kunsten i det, vi laver, er at få små og reaktive nanopartikler og samtidig holde dem adskilt, så de ikke smelter sammen. Jo større overfladeareal, man har, desto mindre materiale skal man bruge,“ forklarer Ib Chorkendorff. Hver gang man kan optimere platinets overflade, vil man spare på materialet og dermed opnå en større effekt for færre penge. For Dinex A/S, der skal omsætte forskningen bag den nye teknologi til nye katalysatorer til det globale marked, har det en enorm værdi at samarbejde med folk som Ib Chorkendorff: „Vi tror meget på, at et godt samarbejde mellem virksomheder og forskerverdenen kan bringe rigtig meget fornuftigt med sig. Der er et helt vildt stort uudnyttet potentiale i sådan nogle samarbejder,“ siger Lars Christian Larsen, R&D direktør hos Dinex. Han håber med hjælp fra Ib Chorkendorff og resten af holdet at opnå en reduktion i platinforbruget på 25 procent, hvilket vil bringe Dinex op i verdenseliten inden for katalysatorproduktion. Projektet går i gang til efteråret, og DTU’s bidrag vil være en ph.d.-studerende eller en postdoc – og så Ib Chorkendorffs 25 års erfaring og indsigt. ■■Få mere at vide Ib Chorkendorff, professor, DTU Fysik, ibchork@fysik.dtu.dk Lars Christian Larsen, R&D Direktør, Dinex A/S, lcl@dinex.dk Fakta om projekt et • Katalysatorprojektet er et samarbejde mellem DTU, Aarhus Universitet, Teknologisk Institut og Dinex A/S • Det totale budget er på 30 mio. kr. Heraf har InnovationsFonden bidraget med 15 mio. kroner. Resten af budgettet dækkes via samfinansiering fra institutterne. • Projektets varighed er tre år. Foto Scanpix Et treårigt projekt med et budget på 30 mio. kr. skal føre til mere effektive katalysatorer baseret på nanoteknologi. A three-year project with a budget of DKK 30 million to produce more efficient catalysts based on nanotechnology. Scan to read FULL articles dtu.dk/1407


DTUavisen0714
To see the actual publication please follow the link above