Page 1

0316

NO. 3 · MARTS 2016 n  www.dtu.dk/dtuavisen  n  redaktion@dtuavisen.dk  n  (+45) 45 25 78 78  n Greb chancen og fik 30 år hos NASA KARRIERE Mariann Albjerg fik job hos NASA i 1979 og endte som ansvarlig for de videnskabelige forsøg på rumfærgerne. I dag er hun med i DTU Space’s Advisory Board. 31 23 21 30 SCAN THE QR CODE TO READ IN ENGLISH FOTO JOACHIM RODE FOTO MIKAL SCHLOSSER CAMPUSLIV s. 22 INNOVATION s. 13 FORSKNING s. 7 Studerende overtager førertrøjen STARTUP Studerende og medarbejdere på DTU etablerede i 2015 54 nye virksomheder, eller tre flere end året før. I 2014 var medarbejderne flittigst til at starte nye virksomheder, men sidste år vendte billedet. 2015 Studenterstartups Medarbejderstartups 2014 Studenterstartups Medarbejderstartups AA Forskere har frembragt masser af viden, der kunne anrette stor skade, hvis den kom i de forkerte hænder: Dynamit, atomkraft, gensplejsning – der er ingen ende på dilemmaerne. Af Henrik C. Wegener, prorektor Risøs store salgssucces EKSPORT Hvert år sælger DTU Nutech på Risø 20 eksemplarer af sin såkaldte TL/OSL-reader. Det avancerede apparat står nu i laboratorier i mere end 40 lande verden over. 9


0316
To see the actual publication please follow the link above