Page 12

0316

■ Kort nyt Idéer og forretning Inspirationsoplæg for folkeskoleelever Med skolereformen er innovation blevet en del af folkeskolens arbejdsområde. Det betyder, at eleverne skal have fingre i innovative arbejdsprocesser og arbejde med reelle problemstillinger på tværs af fagene. Nu får elever fra alle 7.-klasserne i Furesø Kommune gode råd med på vejen fra DTU i en helt særlig innovationsuge. Innovationskoordinator Lovisa Sunesson fra DTU Veterinærinstituttet holder således oplæg om, hvad innovation er, og hvad der er vigtigt at tænke på, når man udvikler kreative idéer. Formålet med innovationsugen er at få eleverne til at arbejde innovativt ud fra temaet: Bevægelse og læring. Den bedste idé bliver præmieret. Nyt initiativ vil fremme fødevareklynge DTU Fødevareinstituttet står bag projektet Greater Copenhagen Food Innovation (CHP-FOOD), der sigter mod at øge innovationsgraden og udvikle konkrete løsninger hos små og mellemstore fødevarevirksomheder på Sjælland. I projektet får virksomhederne hjælp til at udvikle nye produkter, processer og koncepter med kommercielt sigte. Det skal ske gennem et målrettet innovationssamarbejde med videninstitutioner, virksomheder og udviklingsmiljøer. Partnerskabet bag CPH-FOOD består af stærke faglige fødevarekompetencer inden for innovation, forskning og forretning. DTU, KU, CAPNOVA, Agro Business Park og Danish Food Cluster er partnere i projektet. Søg midler fra Grand Solutions Innovationsfonden investerer 5-30 mio. kr. i projekter til Grand Solutions med fokus på forskning, udvikling og/eller kommercialisering. Grand Solutions har fokus på vækst og beskæftigelse samt ambitiøse resultater i form af konkrete produkter og processer eller opbygning af mere langsigtede forskningskompetencer. Ansøgningsfrist: 2. maj 2016. Læs mere på kortlink.dk/kmng. 22 patentidéer er indberettet på DTU fra årsskiftet og frem til 23. februar 2016. I samme periode sidste år blev der indberettet 18 patentidéer. ■ News in brief Inspiration presentation for elementary school pupils · New initiative to promote food cluster · Apply for funding from Grand Solutions Martin Friis-Mikkelsen fik øje på forskernes idé på DTU’s Medico Bazar. På basis af den etablerede han virksomheden Saxocon. The researchers’ idea attracted Martin Friis-Mikkelsen’s attention at the DTU Medico Bazaar. On that basis, he founded the company Saxocon. Privat investor gav DTU-idé vinger INVESTOR En god idé og en entreprenant investor skabte virksomheden Saxocon. Men forskerne bag idéen gav frivilligt afkald på at være direkte med i projektet. Af Bertel Henning Jensen Som oftest er det fonde eller offentlige institutioner, der står klar med penge til at kommercialisere forskernes idéer. Men hvad nu, hvis det er en entreprenant privatperson, der tilbyder sine egne penge og sin egen tid, og som vil etablere sin egen virksomhed, mens forskerne giver afkald på at være med i den daglige drift? Det kan måske lyde som at få besøg af en, der bare gerne vil tjene penge på andres arbejde, men faktisk kan det være en rigtig god løsning. Det var det i hvert fald for de to forskere Eva Bay Wedebye og Nikolai G. Nikolov fra DTU Fødevareinstituttet. De havde arbejdet med en teknologi til hurtigt at forudsige, om kemiske stoffer er giftige – noget, der er relevant i blandt andet medicinalindustrien. De vidste, at de sad med vigtig knowhow; og DTU var klar til at hjælpe med at få omsat forskningen til forretning. Derfor var forskerne med på DTU’s Medico Bazar, hvor de hurtigt fangede opmærksomheden hos ingeniør og iværksætter Martin Friis-Mikkelsen. Han var enig – her var noget, der var værd at investere i. Resultatet blev rådgivningsvirksomheden Saxocon. Men i stedet for at gå den gængse vej med ansøgninger til pengestærke fonde valgte det nye partnerskab en mere utraditionel måde at give projektet vinger på: Martin Friis-Mikkelsen finansierede selv opstarten; han ejer størstedelen af virksomheden og hyrer forskerne på konsulentbasis. DTU har en aktiepost i virksomheden samt en aftale om overskudsdeling med forskerne. Hård opstart Martin Friis-Mikkelsen lægger alle de forretningsmæssige kræfter, penge og ikke mindst tid i at bygge virksomheden op. Og det har været en hård tid, som det ofte er med startups. „Der gik omkring halvandet år, inden jeg kunne udbetale mig selv løn - og den er stadig ikke ret høj,“ siger han og understreger i samme åndedrag, at det ikke har været nogen overraskelse, at det har været en hård opstart. „Sådan er det jo. Jeg har gjort det lidt anderledes end normalt, og der er også mange fordele ved selv at finansiere.“ Fordelene er blandt andet, at han selv står ved rorpinden og ikke skal rette sig efter en investors anvisninger. I den anden ende af forretningen sidder de to idémænd, som har beholdt deres job på DTU og kun beskæftiger sig med Saxocon, når Martin Friis-Mikkelsen har brug for deres vejledning i forbindelse med den såkaldte QSAR-analyse (Quantitative Structure-Activity Relationship), der kan forudsige kemikaliers egenskaber ud fra modeller. Når det sker, sender DTU en faktura, og derudover har forskerne ikke selv noget med virksomheden at gøre. Et ønske om kommercialisering DTU har en ejerandel i Saxocon, og chefkonsulent i Afdeling for Innovation og Sektorudvikling Anders Permin sidder i bestyrelsen. For ham at se er det en rigtig god løsning for DTU-forskere med gode idéer, der gerne vil blive ved at være forskere frem for forretningsfolk. „Der var et ønske fra Miljøministeriet om, at den kompetence, forskerne havde, skulle kommercialiseres. Som universitet er vi ikke gearet til at lave markedsføring og drive den her form for forretning, så derfor ledte vi efter en partner. Da vi mødte Martin (Friis-Mikkelsen, red.) på Medicobazaren, fandt vi hurtigt ud af, at det var et godt match,“ forklarer han. Denne form for spinout-virksomhed med private investorer er noget, flere forskere på DTU har vist interesse for, fortæller Anders Permin. Og selv om det selvfølgelig kræver, at man har et solidt kendskab til hinanden, og der er tillid mellem parterne, så er det noget, han vil anbefale andre forskere med gode idéer at undersøge nærmere. Private investor helped DTU idea take off INVESTOR It is usually charitable foundations or public sector institutions that dip into their pockets to help researchers commercialize their ideas. But what if it is an enterprising private citizen who offers his own time and money, and wants to set up his own business, in return for the researchers agreeing not to get involved in the day-to-day operation? At first glance, this might look rather like letting in someone who is only interested in making money off other people’s work, but it can actually turn out to be an excellent solution. Eva Bay Wedebye and Nikolai G. Nikolov, two researchers from DTU Food, had been working on a technology for quickly predicting whether chemical substances are poisonous—an area that is highly relevant in the pharmaceutical industry, for example. The two researchers knew that they were sitting on important knowledge, and DTU was ready to help them turn their research into a business, so at DTU’s Medico Bazaar, they attracted the attention of Martin Friis-Mikkelsen, engineer and entrepreneur. FORRETNINGSMODELLEN Saxocon hjælper medicinalindustrien med at skabe viden om, hvorvidt kemiske stoffer er giftige. Det sker igennem computersimuleringer og systematiseret litteratursøgning. Computermodelleringen er baseret på såkaldte QSAR-modeller, som statistisk kan forudsige kemiske stoffers giftighed, hvilket gør det til en hurtigere og billigere metode end de traditionelle celle- og dyreforsøg. ■■Få mere at vidé Martin Friis-Mikkelsen, CEO, Saxocon, mfm@saxocon.com Anders Permin, chefkonsulent, Afdeling for Innovation og Sektorudvikling, aper@dtu.dk Eva Bay Wedebye, specialkonsulent, DTU Fødevareinstituttet, ebawe@food.dtu.dk FOTO MIKAL SCHLOSSER 12  |  INNOVATION / INNOVATION  |    NR. 3·2016


0316
To see the actual publication please follow the link above