Page 14

0316

Millionstøtte til klima og miljø GRØNT Innovationsfonden har investeret næsten 200 mio. kr. i DTU-ledede projekter. To temaer går igen: Grøn omstilling og udsigt til konkrete arbejdspladser. Af Bertel Henning Jensen Fra brintproduktion - over blæk til solceller - til ny og bedre modermælkserstatning til børn. Det er en bred palet af DTU-projekter, der for nylig har modtaget investeringer fra Innovationsfonden. Fonden, der medfinansierer forsknings og innovationsprojekter, har i kategorien ‘Store Projekter’ – fra 2016 kaldet ’Grand Solutions’ – valgt at investere i ti DTU-projekter, der vurderes at have Million-kroner support for the climate and the environment GREEN From hydrogen production, via ink for solar cells, to new and improved formula for children. A whole spectrum of DTU projects have recently received financing from Innovation Fund Denmark. The fund jointly finances research and innovation projects, and under the banner of ‘Major Projects’—or ‘Grand Solutions’ as they are to be known as from 2016—has chosen to invest in nine DTU projects considered to have the potential to generate growth and jobs in Denmark. And it is precisely the fact that the projects have growth potential that has delighted one of the researchers to have received joint financing from the fund: GRØN BRINT SOM BÆREDYGTIGT BATTERI Det gammelkendte problem med, at det er svært at gemme overskudsenergi fra f.eks. vindmøller, skal nu løses ved hjælp af brintproduktion i mindre anlæg. Det er DTU Fysik, der sammen med partnere fra bl.a. erhvervslivet skal udvikle disse anlæg. Projektets officielle titel: INDUCAT Innovationsfonden støtter med 17,5 mio. ud af et samlet budget på 26,4 mio. kr. “This support means we have the chance to work with research we find interesting and important. And, of course, it lets us work in areas with commercial potential. Innovation Fund Denmark focuses primarily on supporting projects with the potential to create jobs for our students in the future, and as a student supervisor, I’m extremely keen to help them find work,” relates Professor Robert Madsen from DTU Chemistry, project manager of the Cat2BioChem project. In addition to generating actual jobs in Denmark, his project—just like the vast majority of those in which the fund chooses to invest—is a ‘green project’ with the emphasis on climate issues and sustainability. SOLCELLEBLÆK SKAL FANGE SOLEN Plastsolceller, som er påmalet en særlig blæk, der opfanger solens stråler, har flere fordele i forhold til traditionelle solceller og flere vigtige egenskaber i en verden, hvor grøn energi fylder stadig mere. Først og fremmest vejer de en del mindre og kan derfor placeres flere steder uden skelen til, om underlaget er stærkt. Desuden er plastsolceller billigere at fremstille i stor skala. Udviklingen af solcelleblæk er godt i gang på DTU Energi. Projektets officielle titel: INKA – Inks for large-scale processing of polymer solar cells. Innovationsfonden støtter med 17,5 mio. kr. ud af et samlet budget på 23,3 mio. kr. BYBUSSEN SKAL KØRE PÅ GYLLE ‘Pis og lort’ er ord, danskerne ofte knytter til offentlig transport – men nu bliver det mere konkret. Ved hjælp af nye nanostrukturerede materialer vil forskere fra DTU Energi sammen med forskere fra både ind- og udland nemlig gøre det muligt at omdanne biogas fra gylle til brændstof for tunge køretøjer som busser og lastbiler. Landbrugets overskud af biogasser skal således være drivmiddel for tung transport og på den måde være med til at drive Danmark endnu længere i retning af et fossilfrit samfund. Projektets officielle titel: HiGradesGas - Highly structured materials for upgraded biogas and storage. Innovationsfonden støtter med 14,8 mio. kr. ud af et samlet budget 20,4 mio. kr. DE SER LIGE IGENNEM DIG I LUFTHAVNEN Forbedrede røntgensystemer skal gøre din tur igennem lufthavnens sikkerhedstjek både hurtigere og mere sikker. Med DTU Compute i spidsen skal projektet CIL2018 skabe gennemlysningsteknologi, der kan levere billeder fra flere vinkler og i farver. Projektets officielle titel: CIL2018 Next- Gen Scanner for Checked In Luggage. Innovationsfonden støtter med 22 mio. kr. ud af et samlet budget på 30 mio. kr. LEGOKLODSER AF VINGUMMI I en verden, hvor vores afhængighed af fossile brændstoffer er et stadig stigende problem, er det tit populært, når forskere forsøger at finde alternativer. Derfor har Innovationsfonden valgt at investere i projektet Cat2BioChem, der vil skabe metoder til at lave plastik af kulhydrater. Projektets officielle titel: Cat2BioChem: New Catalytic Processes to Bio-Based Chemicals. Innovationsfonden støtter med 12 mio. kr. ud af et samlet budget på 19,8 mio. kr. HJERNEMÆLK TIL FREMTIDENS FORSKERE Spædbørn, der af den ene eller den anden grund ikke kan få naturlig modermælk, oplever i større grad end brystbørn problemer med indlæring senere i livet. Derfor skal DTU’s datterselskab Bioneer sammen med blandt andre Arla og Københavns Universitet udvikle modermælkserstatning, der i højere grad understøtter hjerneudviklingen hos børn. Projektets officielle titel: InfantBrain – New infant formulas to promote optimal brain development. Innovationsfonden støtter med 14,6 mio. kr. ud af et samlet budget på 25,9 mio. kr. DTU SKAL HÅNDTERE DIN OVERSVØMMELSE DTU Miljø og DTU Compute skal sammen med bl.a. Rambøll, HOFOR og DMI udvikle softwareteknologier til et håndtere de store vandmasser, der er et stadig oftere forekommende fænomen på grund af klimaforandringer. Projektets officielle titel: Water Smart Cities Innovationsfonden støtter med 12,1 mio. kr. ud af et samlet budget på 28,3 mio. kr. FREMTIDEN ER GAS DTU Management Engineering skal lede et internationalt forskerhold, der skal finde bedre måder at inkorporere gas i energiforsyningen som alternativ til andre fossile brændstoffer til gavn for miljøet. Projektets officielle titel: FutureGas. Innovationsfonden støtter med 18,6 mio. kr. ud af et samlet budget på 33,4 mio. kr. potentiale til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Og netop det, at projekterne har et vækstpotentiale, vækker begejstring hos en af de forskere, der har modtaget medfinansiering fra fonden: „Støtten betyder, at vi har mulighed for at arbejde med forskning, som vi synes er interessant og vigtig. Og så betyder det, at vi kan arbejde med noget, der er erhvervsrettet. Innovationsfonden er meget fokuseret på at støtte projekter, der kan skabe jobs til vores studerende i fremtiden, og som vejleder for vores studerende er jeg meget optaget af, at de kan få nogle jobs“ siger professor på DTU Kemi og projektleder for projektet Cat2BioChem, Robert Madsen. Ud over at hans projekt skal udmønte sig i konkrete arbejdspladser i Danmark, så er det også, som langt hovedparten af de projekter, fonden investerer i, et grønt projekt med fokus på klima og bæredygtighed. Og det er ikke tilfældigt, forklarer direktør for Innovationsfonden Peter Høngaard Andersen: „Innovationsfondens hovedopgave er at skabe vækst og beskæftigelse gennem viden, men vi er også sat i verden for at løse nogle af samfundets største udfordringer inden for klima, miljø, velfærd og sundhed. Derfor investerer vi netop gerne i nye løsninger, der har fokus på både vækst og bæredygtighed.“ 14  |  INNOVATION / INNOVATION  |    NR. 3·2016


0316
To see the actual publication please follow the link above