Page 18

0316

■ Kort nyt Rådgivning og projekter Øresundsregionen som living lab for lys DTU spiller en fremtrædende rolle i et nystartet projekt, Lighting Metropolis, der skal etablere Øresundsregionen som en global metropol for lys. Her skal det vises, hvordan de nyeste løsninger inden for belysning og tilknyttede smart city-teknologier kan virke i praksis. DTU skal blandt andet rådgive kommuner i forbindelse med omstillingen af gadebelysningen til LED. Lighting Metropolis er et samarbejde mellem regioner, kommuner, universiteter og virksomheder på begge sider af Øresund. Genvej til bedre materialer DTU er med i det nye samfundspartnerskab, Fast Track, som har fokus på at opbygge et stærkt dansk forum for materialer og overfladeteknologi. Som noget nyt vil der blive oprettet en række miniprojekter, Fast Tracks, med afsæt i industriens konkrete materialerelaterede problemer. Via en portal får de enkelte industriledede projekter adgang til landets bedste specialister og faciliteter på området. På den måde sikrer man, at der udvikles skræddersyede materialeløsninger der, hvor industrien har et behov. Projektet ventes at skabe vækst og danske arbejdspladser. Rapport om skifergas I slutningen af januar udkom en rapport om skifergas, som DTU har været med til at udarbejde sammen med Aarhus Universitet og GEUS for Naturstyrelsen. Rapporten samler de internationale erfaringer med skifergas og gennemgår både de forskellige faser i indvindingen og hvilke risici, der kan være. Rapporten identificerer samtidig en række områder, hvor der er behov for mere viden, som enten endnu ikke eksisterer i en dansk kontekst, eller som ikke er offentligt tilgængelig på nuværende tidspunkt. Læs mere på kortlink.dk/kf25. Populært testcenter Der er fuldt hus i det nationale testcenter for store vindmøller i Østerild, og flere danske og udenlandske vindmølleproducenter står på spring for at komme til. Derfor skal det undersøges, om det er muligt at udvide kapaciteten med en eller flere prøvepladser. Samtidig er der stor offentlig interesse for at se de store møller helt tæt på, og det ønske opfyldes nu med et besøgs- og driftscenter, som efter planen skal stå klar til indvielse i sommeren 2017. Det nye center er designet af Cubo Arkitekter, og formen er meget apropos inspireret af en møllevinge. DTU åbner nyt center for jernbaneteknologi SKINNER Et nyetableret center for jernbaneteknologi, Railtech DTU, skal samle DTU’s kompetencer inden for jernbanedrift og koordinere med samarbejdspartnere. ■ News in brief DTU opens new centre for railway technology Øresund Region as a living lab for lighting · Shortcut to improved materials · Report about shale gas Popular test centre · Lives of seven species of fish in the Øresund charted · Contingency plan for African swine fever RAILS On Wednesday, 3 February the official start whistle sounded for RailTech DTU—the University’s hub for all fields of research related to train services. And that is actually saying quite a lot, as fully eight departments are involved in the partnership that is intended to coordinate interdepartmental research and development and, at the same time, serve as a link to external authorities and companies. “Train services constitute a key focus area at a time when more and more people and more and more goods are being transported by rail in Denmark,” explains Henrik Sylvan, Head of Centre, RailTech DTU: “There are all kinds of challenges to be addressed to improve rail services. The rail sector ■■Få mere at vide Henrik Sylvan, Railtech DTU, sylvan@transport.dtu.dk www.railtech.dtu.dk is crying out for graduates and is keen to help ensure that the programmes taught at the University are relevant, and that our engineers are skilled in the appropriate areas,” he says, shortly after the opening reception on 3 February, which he characterizes as a resounding success. “The atmosphere was excellent, and we heard a lot of positive feedback. ‘It’s amazing Af Bertel Henning Jensen Onsdag lød det officielle afgangsfløjt for Railtech DTU, universitetets samlingspunkt for al forskning, der på den ene eller anden måde relaterer sig til togdrift. Og det er faktisk ikke så lidt – otte institutter er med i samarbejdet, der skal koordinere forskning og udvikling mellem institutterne og på samme tid være bindeled til myndigheder og virksomheder udenfor. Netop togdrift er noget, der kræver opmærksomhed i en tid, hvor der flyttes flere og flere mennesker og mere og mere gods rundt på de danske baner, forklarer Henrik Sylvan, der står i spidsen for Railtech DTU: „Der er masser at gå i krig med for at få jernbanedriften til at fungere bedre. Jernbanebranchen skriger efter kandidater, og de vil gerne være med til at sikre, at kurserne på universitetet er relevante, og at ingeniørerne er dygtige på de rigtige felter,“ siger han kort efter åbningsreceptionen 3. februar, som i hans egen udlægning var en pæn succes. „Der var en god stemning og vi fik en del positive tilbagemeldinger. ‘Det var dog utroligt, så meget, der er på DTU omkring det her’, var responsen blandt mange af dem, der var kommet,“ forklarer han. Receptionen blev besøgt af repræsentanter for blandt andet Metroselskabet, DSB, Banedanmark, Sund og Bælt og de store tekniske leverandører, der f.eks. er med til at opgradere den danske jernbane med nye signaler – i øvrigt Danmarks p.t. største it-projekt. Men også flere mindre virksomheder, der ernærer sig som tekniske leverandører, var mødt frem på åbningsdagen: „Mange af de små virksomheder har jo ikke en decideret udviklingsafdeling, men meget af det, de kommer med, er faktisk ganske banebrydende. For eksempel involverer det uforholdsmæssigt meget arbejdskraft at flytte en 40 fods container over på et godstog. Her er der så nogen, der prøver at lave en automatik, hvor en lastbilchauffør selv kan gelejde containeren over, og i sådan et tilfælde kan vi hjælpe med at regne på, om teknologierne kan fungere i virkeligheden,“ forklarer Henrik Sylvan. Railtech DTU skal finde ud af, hvem på DTU, der kan hjælpe virksomheder og myndigheder med en given opgave, samt koordinere mellem institutterne, når nogen forsker i noget, der er relevant for jernbaneområdet. Og allerede på åbningsdagen viste der sig en mulig arbejdsopgave. „Der glider jo små opgaver ind til sådan et arrangement, så der kommer nok snart noget , som vi skal hjælpe med,“ siger Henrik Sylvan uden dog at ville komme nærmere ind på, hvem den potentielle kunde er. Railtech DTU skal finde eksperter, der kan hjælpe virksomheder og myndigheder, og koordinere DTU's jernbaneforskning. RailTech DTU is looking for experts with the capacity to assist companies and authorities, and to coordinate DTU's railway research. FOTO ALL OVER PRESS 18  |  SAMFUND / SOCIETY  |    NR. 3·2016


0316
To see the actual publication please follow the link above