Page 20

0316

20  |  CAMPUSLIV / CAMPUS LIFE  |    NR. 3·2016 Byggeboom i 2016 PROJEKTER Nogle byggerier på Lyngby Campus bliver færdige i år, mens andre går i gang. 215K ■ Kort nyt Navne og karriere Nye professorer Tine Hald, Translational Epidemiology of Zoonoses and Foodborne Diseases, DTU Food Barbara Weber, Software Engineering, DTU Compute Lisbeth M. Ottosen, Resource Recovery and Utilization in a Sustainable Built Environment, DTU Byg Jubilæer Rasmus Larsen, institutdirektør, DTU Compute, 25 år 1/3 Pernille Harris, lektor, DTU Kemi, 25 år 1/3 Jan Skov Andersen, forskningstekniker, DTU Nutech, 40 år 1/3 Thomas Højlund Christensen, institutdirektør, DTU Miljø, 40 år 1/3 Kate Vina Vibefeldt, laborant, DTU Fødevareinstituttet, 40 år 1/4 Annette Andersen, oprensningsassistent, DTU Fødevareinstituttet, 40 år 1/4 Goddag DTU Systembiologi har ikke bare fået en ny medarbejder; lektor Henrik Toft Simonsen er flyttet ind med hele sin forskningsgruppe på fire ph.d.-studerende, en postdoc og et par specialestuderende. De kommer fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab på KU, og med sig bringer de viden om at dyrke mos som cellefabrikker. ”Jeg trængte til ny inspiration og kunne se store perspektiver i at samarbejde med kolleger på DTU, der arbejder med svampe som cellefabrikker. Her er også en fermentorplatform, som vi forventer os meget af. Og så gør det jo ikke noget, at DTU er tættere på mit hjem i Hørsholm, så jeg nu kan cykle på arbejde,” siger Henrik. Farvel Den indiske vindmølleproducent Suzlon har netop åbnet et nyt vingeteknologicenter i Vejle. Første og foreløbig eneste medarbejder er Thomas Buhl, som er headhuntet fra DTU Vindenergi, hvor han har været 13 år, de seneste fem som sektionsleder for Vindmøllestrukturer. Thomas har opholdt sig på DTU, siden han startede som studerende i 1993 - og været virkelig glad for det. Men stillingen på Suzlon var en super mulighed, han ikke kunne sige nej til. Første opgave bliver at ansætte nogle medarbejdere, han stiler mod 15-20 i løbet af det første år. Og nogle af dem må meget gerne være erhvervs-ph.d.er med det ene ben på DTU, for det nye center skal både forske og udvikle vinger til fremtidens store møller. ■ News in brief New professors · Anniversaries · Hello · Goodbye FOTO DTU FOTO JOACHIM RODE SEKS INDFLYTNINGSKLARE BYGGERIER I 2016 • Bygning 303A: Renovering af DTU´s største auditoriebygning med nye lærings- og studiemiljøer, der primært bruges af førsteårsstuderende. Klar til studiestart august 2016 • Bygning 409: Ny bygning til DTU Campus Service, der samler de mange forskellige arbejdsfunktioner, som driver, vedligeholder og udvikler DTU’s fysiske faciliteter. Klar til indflytning april 2016. • Bygning 212: 250 kvm til DTU Kemi, der skal huse fire NMR-spektrometre. Står færdig i juni 2016. • Bygning 202, 201 og 204: DTU’s største nybyggeri på 27.500 kvm samt renovering af B201 og B204, hver på 7.000 kvm. Skal huse DTU Aqua, DTU Fødevareinstituttet og DTU Veterinærinstituttet. Indflytningsklar ultimo 2016. • Bygning 220: DTU’s højeste bygning på 12.300 kvm står færdig i august 2016 til 200 forskere inden for biobæredygtighed fra DTU Biosustain – Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability. • Bygning 340: Ny tre etagers bygning til DTU Fotonik på 3700 kvm mellem Asmussens Allé og Ørsteds Plads. Klar til indflytning i august. Construction boom in 2016 PROJECTS Some of the building work on Lyngby Campus is scheduled for completion in 2016—while other projects are just getting started. DTU Lyngby Campus is currently the site of an extraordinary level of construction activity. It is not always an undiluted pleasure to be next door to a major construction project, as most of the departments that have tried it will have little hesitation confirming. However, 2016 is the year when some of the biggest construction assignments will be completed and the buildings handed over to their users. And then a whole new set of projects will get under way. 119A Byggestart i 2016 303A Indflytningsklar i 2016 These four new buildings and complexes will be ready for moving in in 2016: Buildings 303A, 202, 201, 204, 220, and 340. During 2016 construction of these new buildings and complexes will begin: 119A, 128, 129, 225, 224, and the Hempel Residence Hall. Af Line Juul Greisen Byggeaktiviteten er usædvanlig høj på DTU Lyngby Campus i disse år. Og det er ikke altid en fornøjelse at være nabo til et stort byggeprojekt; det kan de fleste institutter, der har prøvet det, sikkert skrive under på. 2016 er året, hvor nogle af de største byggerier bliver færdige og kan afleveres til brugerne. Til gengæld går en række nye projekter i gang. FIRE BYGGERIER MED BYGGESTART I 2016 • Bygning 119A: Villum Centret er et nyt testcenter, der samler forskningen for DTU Byg, DTU Mekanik og DTU Vindenergi inden for konstruktion og materialer. Byggeriet starter i løbet af foråret. • Bygning 128 og 129: Nye laboratoriefaciliteter til DTU Bygs forskning i arktisk teknologi og geoteknik. Forventet byggestart i slutning af 2016. • Bygning 225 og 224: Den nye bygning 225 til DTU Systembiologi er et laboratoriehus, der indeholder laboratorier til proteinforskning. Desuden renoveres bygning 224. Byggeriet er i gang. • Hempel Kollegiet, DTU: Nyt toetages kollegiebyggeri i tre klynger giver studieboliger til 200 danske og internationale studerende. Første spadestik blev taget 11. februar. 340 Indflytningsklar i 2016 220 Indflytningsklar i 2016 225, 224 Byggestart i 2016 Hempel Kollegiet Byggestart i 2016 409 Indflytningsklar i 2016 212 Indflytningsklar i 2016


0316
To see the actual publication please follow the link above