Page 7

0316

  NR. 3·2016  |  FORSKNING / RESEARCH  |  7 Geologerne elsker apparatet fra Risø SALG DTU Nutech udvikler og eksporterer et apparat, TL/OSL-readeren, som især geologer over hele verden er vilde med. Apparat nummer 400 blev afsendt kort før jul. Af Lotte Krull På DTU Risø Campus gemmer sig en sand eksportsucces, som kun er kendt af få. Teknikere og forskere fra DTU Nutech – Center for Nukleare Teknologier – udvikler og producerer såkaldte TL/OSL-readere. TL står for Thermoluminescence og OSL står for Optically Stimulated Luminescence, og det er metoder, der bl.a. kan afdække, hvornår et sandkorn sidst har set solens lys – viden, som geologer og arkæologer verden over bruger i deres udforskning af bl.a. landskabers udvikling, klimaændringer og menneskets udvikling. Ved udgangen af 2015 kunne DTU Nutech afsende TL/OSL-reader nummer 400 fra Risø. Det årlige salg ligger på omkring 20 apparater, og det avancerede apparat står nu i laboratorier i mere end 40 lande verden over. At fremstillingen sker på DTU Nutech, skyldes, at der anvendes radioaktive kilder – alfa- og betakilder – i selve apparatet. DTU Nutech har tæt kontakt med internationale forskere, der kommer til centeret for at forske eller blive undervist i brug af TL/OSL-readeren. DTU Nutechs forskning med og udvikling af readeren sætter sig også bemærkelsesværdige spor i forskningens verden: På den seneste internationale konference for forskning i luminescens-datering var 90 procent af præsentationerne baseret på apparater eller metoder, som er udviklet af DTU Nutech. Den første TL/OSL-reader blev fremstillet i 1982, og i dag beskæftiger fremstilling, udvikling og salg af apparatet cirka 10 medarbejdere på DTU Nutech. Geologists love the unit from Risø SALE DTU Risø Campus is home to an authentic export success known only to a few people. Technicians and researchers from DTU Nutech—Centre for Nuclear Technologies— develop and make what are known as TL/OSL readers. TL stands for ‘Thermoluminescence’, while OSL is short for ‘Optically Stimulated Luminescence’, and these are methods that can be used, for example, to reveal when a grain of sand last saw the rays of the sun. This is information that geologists and archaeologists all over the world use in their work to investigate issues such as how landscapes evolve, climate change and development in the human race. At the end of 2015, DTU Nutech shipped ■■Få mere at vide Bent Lauritzen, afdelingschef, DTU Nutech, blau@dtu.dk its 400th TL/OSL reader from Risø. The department sells around 20 units annually, and the advanced piece of equipment has currently made its way into more than 40 laboratories around the globe. The reason why the units are made at DTU Nutech is that the equipment involves the use of radioactive sources (alpha and beta sources). Lys sladrer om forhistoriske temperaturer LUMINESCENS DTU Nutech har i et internationalt forskningssamarbejde opfundet en ny metode til at aflæse undergrundens forhistoriske temperatur. Seniorforsker Mayank Jain ved en TL/OSL-reader. Hans metode kan aflæse undergrundens temperaturer for tusindvis af år siden. Mayank Jain, Senior Researcher, next to a TL/OSL reader. His method can determine subterranean temperatures thousands of years ago. Af Lotte Krull Seniorforsker Mayank Jain fra DTU Nutech har stået i spidsen for et internationalt samarbejde, der ved hjælp af de TL/OSL-readere, som instituttet producerer og sælger, har ført til en ny metode til at afsløre undergrundens temperaturer de seneste 100.000 år. „Undergrundens gennemsnitlige temperatur inden for de seneste årtusinder er vigtig at kende, for den giver os en idé om, hvor stabilt området er. Det er godt at vide, inden man eksempelvis vælger at deponere atomaffald eller bygge en tunnel,“ forklarer Mayank Jain. Det har taget adskillige år og mange timers arbejde med TL/OSL-readeren at udvikle den nye metode. Forskerne har brugt mineralet feldspat, som er det mest udbredte mineral i de øverste to kilometer af Jordens overflade. I TL/OSL-readeren undersøges feldspattens luminescens, som er det lys, mineralet afgiver, når det bliver udsat for infrarødt lys inde i apparatet. I feldspattens tilfælde er lyset så svagt, at det ikke kan ses med det blotte øje, men kun opfanges af netop den meget sensitive TL/OSL-reader. Luminescensen – og adskillige efterfølgende beregninger – afdækker undergrundens forhistoriske temperatur i det område, mineralet stammer fra. Den nye metode blev i 2015 publiceret i Elsevier Earth and Planetary Science Letters. ■■Få mere at vide: Mayank Jain, seniorforsker, DTU Nutech, maja@dtu.dk Close-up af sandkorn på et prøvehjul på vej ind i en TL/OSL-reader, hvor de skal dateres. Close-up of grains of sand on a sample wheel that is being loaded into a TL/OSL reader for dating. FOTO MIKAL SCHLOSSER FOTO MIKAL SCHLOSSER SCAN TO READ FULL ARTICLES dtu.dk/1603 ‘Light reveals prehistoric temperatures' LUMINESCENCE Mayank Jain, Senior Researcher at DTU, led an international partnership which, using the TL/OSL readers, developed a new method for revealing subterranean temperatures dating back 100,000 years.’


0316
To see the actual publication please follow the link above